Atma Shanthi Puja je velmi zvláštní obřad, který lze provést pro duši předka nebo milovaného člověka, který zemřel. Doporučuje se zejména těm, kteří zemřeli náhlou, neočekávanou smrtí nebo pokud se život nezdál úplný. Má v úmyslu pomoci duši (Átma) odpočívat v pokoji (Shanti).
Tento obřad se provádí na pláži v Tamil Nadu s velmi zvláštní historií.
Můžete si libovolně vybrat, který den chcete obřad provést, a můžete jej živě vysílat přes Zoom.