Vi transskriberer, redigerer og opsummerer din Palm Leaf-læsning og sætter den sammen som en letlæselig, velstruktureret tekst til dig. Dette er kun muligt efter en palmeaflæsning.