• Εντοπισμός των δεσμίδων που μπορεί να περιέχουν το φύλλο φοίνικα σας στην Ινδία
  • Κάνετε τη διαδικασία αντιστοίχισης στο διαδίκτυο για να αναγνωρίσετε το φύλλο φοίνικα σας
  • Ανάγνωση του κεφαλαίου Γενικά
  • Ανάγνωση του κεφαλαίου 14 (ενεργειακές θεραπείες)
  • Εγγραφή βίντεο της ανάγνωσης σας
  • Φωτογραφία του φύλλου φοίνικα σας.
  • Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν το φύλλο σας δεν μπορεί να βρεθεί