Η ανάγνωση του Φύλλου Φοίνικα μπορεί να ξεκινήσει βαθιές μεταμορφωτικές διαδικασίες, που τελικά θα σας οδηγήσουν σε περισσότερη ευτυχία, αλλά μπορεί επίσης να είναι και προκλητική.

Σε περίπτωση που θέλετε υποστήριξη για την ενσωμάτωση των πληροφοριών και της εμπειρίας στη ζωή σας, προσφέρουμε κλήσεις ένταξης και καθοδήγησης μέσω του Zoom.