Θα μεταγράψουμε, θα επεξεργαστούμε και θα συνοψίσουμε την ανάγνωση του Φύλλου Φοίνικα και θα τα συγκεντρώσουμε ως ένα ευανάγνωστο, καλά δομημένο κείμενο για εσάς. Αυτό είναι εφικτό μόνο μετά από ανάγνωση του Palmleaf.