Μπορείτε να αναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας χωρίς καμία επιβάρυνση μέχρι 48 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού.

Εάν αναπροσαρμόσετε το ραντεβού σας λιγότερο από 48 ώρες πριν από το ραντεβού, δεν εμφανιστείτε ή καθυστερήσετε περισσότερο από 20 λεπτά, υπάρχει χρέωση για αναπροσαρμογή, καθώς το χρονικό διάστημα έχει δεσμευτεί για εσάς.