Transkribeerime, redigeerime ja teeme kokkuvõtte teie palmilehe lugemisest ning paneme selle teile hõlpsasti loetavaks ja hästi struktureeritud tekstiks kokku. See on võimalik ainult pärast Palmleafi lugemist.