בהתבסס על ההמלצה שנתנו לכם הרישי, בקריאה של עלה התמר, יערוך עבורכם טקס מאוד ספציפי על ידי כומר במקדש הודי.

הוא יבצע את הטקס פעמיים ביום, עם תפילות ומנטרות ספציפיות כדי לעורר את האנרגיות והברכות הללו בחייכם.

במהלך הטקס, יאנטרה נחושת (דיאגרמה גיאומטרית מקודשת) תיטען באנרגיה של הטקס, ותשלח אליכם לאחר השלמתו.