Goed opgeleide priesters voeren gewoonlijk Homam uit, een vuurceremonie volgens de Veda’s.

Een homam levert voordelen op voor het welzijn van degene die het uitvoert, volgens de procedure. Maharishi Thirumoolar legt verschillende aspecten en het belang van Homa uit in zijn boek Thirumanthiram.

Wat is een Homam?

Een Homam wordt uitgevoerd om positieve vibraties op te roepen voor specifieke redenen, zoals gezondheid, kennis, doorzettingsvermogen, een lang leven, eigendom, nageslacht, respect, jeugdig uiterlijk, roem, succes, enz..

Homam is een vuurceremonie met offergaven, die de vorm kunnen hebben van granen, ghee, melk, wierook en zaden. Het goddelijke vuur verteert de offergaven en brengt op zijn beurt positieve vibraties, volgens de mantra’s die worden gezongen terwijl dit gebeurt.

Thirumoolar en Homam:

Maharishi Sri Thirumoolar is een van de Siddhars die goddelijke krachten ontvingen, van wie wordt aangenomen dat hij vele honderden jaren heeft geleefd. Zijn boek, Thirumanthiram, is zijn exclusieve spirituele werk met 3000 Tamil hymnen, die stuk voor stuk een schat aan informatie zijn voor de huidige generatie.

De Thirumanthiram heeft een set van 10 hymnes die de Homam verklaren vanuit het gezichtspunt van Maharishi Sri Thirumoolar.

Laten we deze nader bekijken:

1.Homam, een wens: Een priester die goed opgeleid is en goed thuis is in Veda’s zal de Homam uitvoeren. Hij zal de ghee en eventuele offergaven in het goddelijke vuur doen, met veel geconcentreerde toewijding en discipline. Met het chanten van mantra’s, samen met offers aan het heilige vuur, deelt de Vedische priester zijn verlangen naar het welzijn van mensen, het milieu, en verlossing (Moksha).

2. Liefdadigheid en homam: Een homam wordt uitgevoerd naar hemelse engelen als een manier om Moksha, bevrijding of verlossing te bereiken. Donaties en liefdadigheid zijn verplicht in Homam.. Thirumoolar zegt dat liefdadigheid en donaties ook een integraal onderdeel van het menselijk leven moeten zijn.

3. Gezinsleven en Homam: Een perfecte Homam brengt harmonie, eenheid en wederzijds begrip tussen man en vrouw, net als voor Heer Shiva en Godin Parvathi.

4. Menselijk leven en Homam: Het chanten van mantra’s en het geven van offergaven in de vroege ochtend en avond, met donaties, is een Homam voor de activering van de energetische spirituele chakra’s in het menselijk lichaam. In eerste instantie activeert een homam het Mooladhara chakra (Wortelchakra), dat goddelijk geluk brengt. De opening en activering van deze spirituele chakra roept innerlijke vrede op, waardoor mensen zich vaak licht voelen in hun geest en lichaam.

5. Intuïtie en Homam: Het goddelijke vuur van een homam creëert en verspreidt een heilig licht naar zijn omgeving. Wie dit heilige licht absorbeert, roept het licht op van Ajna chakra, de chakra op het voorhoofd tussen de ogen. Thirumoolar zegt dat de Ajna chakra helderheid zal brengen aan de persoon en hem zal bevrijden van de duisternis binnenin.

6. Moksha (Verlossing) en Homam: In een homam aanvaardt het goddelijke vuur verschillende soorten offergaven (ongeveer 128 items). Thirumoolar zegt dat wanneer het vuur de offers verteert, de karmische gevolgen van de mensen samen met hen worden vernietigd. Thirumoolar zegt ook dat de noodzaak om opnieuw herboren te worden (gereïncarneerd te worden om een ander leven op aarde te hebben) verdrietig is. Wanneer het homam-vuur de karmische gevolgen verwijdert, leidt dat de persoon naar Moksha, bevrijding, verlossing of een staat van niet-wedergeboorte.

7. Rijkdom en homam: Volgens Thirumoolar is de grootste rijkdom die beschikbaar is in het menselijk leven de goddelijke gelukzaligheid. Hij zegt ook dat geld, goud of bezittingen geen echte rijkdom zijn, en dat mensen daarom homam verrichten met het verlangen om goddelijke gelukzaligheid of Moksha te bereiken. Door homam kunnen mensen ook de rijkdom van geluk en goddelijke zegeningen bereiken.

8. Heer Shiva, het belangrijkste hoofd van de homam: Volgens Thirumoolar is Heer Shiva het hoofd van de homam. Hij is het hoofd van onverwoestbare goddelijke gelukzaligheid, verlichte gelukzaligheid van het zielenvuur, en een drievoudige lichtgever vanuit zijn 3 ogen. Hij zegt ook dat Heer Shiva koel goddelijk licht over de hele wereld verspreidt. Thirumoolar stelt dat homam een gedisciplineerde boetedoening is, waarbij Yogi (Heer Shiva) het hoofd is van de gedisciplineerde boetedoenende priesters.

9. Heer Shiva en Zielenvuur: Thirumoolar stelt dat Heer Shiva zich in het heilige vuur van de homam bevindt. In de Hindoe-cultuur wordt iemands lichaam na zijn dood in het vuur gelegd, waar Thirumoolar Heer Shiva in de vlammen ziet. Net zoals draden tot goede kleding worden geweven, worden karmische draden opgeruimd en wordt de ziel gesterkt via een Homam-vuur.

De conclusie is dat het heilige goddelijke homam-vuur een ziel tot rust brengt en geen karmische draden achterlaat. Het belangrijkste voordeel van homam is dat het de ziel bevrijdt van haar zware karmische gevolgen.