Basert på anbefalingen gitt til deg av Rishis, i Palm Leaf-lesningen, vil en veldig spesifikk seremoni bli utført for deg av en prest i et indisk tempel. Han vil utføre ritualet to ganger om dagen, med spesifikke bønner og mantraer for å påkalle disse energiene og velsignelsene i livet ditt. Under ritualet vil en kobber Yantra (hellig geometrisk diagram) bli ladet med energien til ritualet, og sendes til deg etter at det er fullført.