Vi vil transkribere, redigere og oppsummere Palm Leaf-lesingen din og sette den sammen som en lettlest, godt strukturert tekst for deg. Dette er bare mulig etter en palmebladlesing.