Basert på anbefalingen gitt til deg av Rishis, i Palm Leaf-lesningen, vil en veldig spesifikk seremoni bli utført for deg av en prest i et indisk tempel.

Han vil utføre ritualet to ganger om dagen, med spesifikke bønner og mantraer for å påkalle disse energiene og velsignelsene i livet ditt.

Under ritualet vil en kobber Yantra (hellig geometrisk diagram) bli ladet med energien til ritualet, og sendes til deg etter at det er fullført.