Na podstawie zaleceń przekazanych Ci przez Rishis w czytaniu z liści palmowych, kapłan w hinduskiej świątyni przeprowadzi dla Ciebie bardzo specyficzną ceremonię. Będzie on przeprowadzał rytuał dwa razy dziennie, z określonymi modlitwami i mantrami, aby przywołać te energie i błogosławieństwa w twoim życiu. Podczas rytuału miedziana Jantra (święty geometryczny diagram) zostanie naładowana energią rytuału i wysłana do ciebie po jego zakończeniu.