Przepiszemy, zredagujemy i podsumujemy Twoje odczyty z liścia palmowego i połączymy je w łatwy do odczytania, dobrze ustrukturyzowany tekst. Jest to możliwe tylko po odczytaniu liści palmowych.