Preoții bine pregătiți și instruiți efectuează în mod obișnuit Homam, o ceremonie a focului conform Vedelor.

Un homam oferă beneficii pentru bunăstarea persoanei care îl efectuează, conform procedurii. Maharishi Thirumoolar explică diverse aspecte și importanța Homa în cartea sa Thirumanthiram.

Ce este un Homam?

Un Homam este efectuat pentru a invoca vibrații pozitive pentru motive specifice, cum ar fi sănătatea, cunoașterea, perseverența, longevitatea, proprietatea, progenitura, respectul, aspectul tineresc, faima, succesul etc.

Homam este o ceremonie a focului cu ofrande, care pot fi sub formă de cereale, ghee, lapte, tămâie și semințe. Focul divin consumă ofrandele și, la rândul său, aduce vibrații pozitive, conform mantrelor care sunt cântate în timp ce are loc acest lucru.

Thirumoolar și Homam:

Maharishi Sri Thirumoolar este unul dintre Siddharii care au primit puteri divine, despre care se presupune că a trăit mai multe sute de ani. Cartea sa, Thirumanthiram, este lucrarea sa spirituală exclusivă care conține 3000 de imnuri tamile, fiecare dintre ele fiind o comoară de informații pentru generația actuală.

Thirumanthiram are un set de 10 imnuri care explică Homam-ul din punctul de vedere al lui Maharishi Sri Thirumoolar.

Să le analizăm mai în detaliu:

1.Homam, o dorință: Un preot bine instruit și versat în Vedas va efectua Homam-ul. Aceștia vor pune ghee și orice alte ofrande în focul divin, folosind multă dedicare și disciplină. Prin intonarea mantrelor, împreună cu ofrande la focul sfânt, preotul vedic își împărtășește dorința de bunăstare a oamenilor, a mediului înconjurător și de mântuire (Moksha).

2. Caritatea și homamul: Un homam este efectuat către îngerii cerești ca o modalitate de a obține Moksha, eliberarea sau mântuirea. Donațiile și caritatea sunt obligatorii în Homam… La fel ca pentru un Homam, Thirumoolar spune că și caritatea și donațiile trebuie să fie parte integrantă a vieții umane.

3. Viața de familie și Homam-ul: Un Homam perfect aduce armonie, unitate și înțelegere reciprocă între soț și soție, la fel ca în cazul Domnului Shiva și al Zeiței Parvathi.

4. Viața umană și Homam-ul: Cântarea mantrelor și oferirea de ofrande dimineața devreme și seara, cu donații, reprezintă un Homam pentru activarea chakrelor spirituale energetice din interiorul corpului uman. Inițial, un homam activează Chakra Mooladhara (chakra rădăcinii), aducând fericirea divină. Deschiderea și activarea acestei chakre spirituale invocă pacea interioară, ceea ce face ca oamenii să se simtă adesea ușori în mintea și corpul lor.

5. Intuiția și homamul: Focul divin al unui homam creează și răspândește o lumină sfântă în împrejurimile sale. Oricine absoarbe această lumină sacră va invoca lumina chakrei Ajna, Chakrade la nivelul frunții, între ochi. Thirumoolar spune că chakra Ajna va aduce claritate persoanei și o va scăpa de întunericul interior.

6. Moksha (Mântuirea) și Homam: Într-un homam, focul divin acceptă diferite tipuri de ofrande (aproximativ 128 de obiecte). Thirumoolar afirmă că, pe măsură ce focul mistuie ofrandele, impactul karmic al ființelor umane este distrus odată cu ele. Thirumoolar mai spune că nevoia de a renaște din nou (a se reîncarna pentru a avea o altă viață pe pământ) este durerea. Atunci când focul din homam înlătură impactul karmic, persoana ajunge la Moksha, la eliberare, la mântuire sau la o stare fără renaștere.

7. Bogăția și Homam: Potrivit lui Thirumoolar, cea mai mare bogăție disponibilă în viața umană este fericirea divină. El mai spune că banii, aurul sau proprietățile nu sunt adevărata bogăție, de aceea oamenii fac homam cu dorința de a atinge fericirea divină sau Moksha. Prin homam, oamenii pot obține, de asemenea, bogăția fericirii și binecuvântările divine.

8. Domnul Shiva, capul principal al Homam-ului: Potrivit lui Thirumoolar, Lordul Shiva este șeful homam-ului. Având o grațioasă lumină divină de foc, el este capul fericirii divine indestructibile, fericirea iluminată a focului sufletului și un emițător de lumină triplă din cei 3 ochi ai săi. El spune, de asemenea, că Lordul Shiva răspândește lumina divină rece peste tot în lume. Thirumoolar afirmă că homamul este o penitență disciplinată, Yogi (Domnul Shiva) fiind șeful preoților de penitență disciplinată.

9. Domnul Shiva și focul sufletului:Thirumoolar afirmă că Domnul Shiva locuiește în interiorul focului sfânt al homam-ului. În cultura hindusă, după ce o persoană moare, corpul ei este pus în foc, unde Thirumoolar îl vede pe Lordul Shiva în flăcări. La fel cum firele sunt țesute în haine bune, firele karmice sunt curățate și sufletul este întărit prin intermediul focului Homam.

În concluzie, focul divin și sfânt al homamului odihnește un suflet, fără a lăsa fire karmice atașate. Principalul beneficiu al homam-ului este acela de a elibera sufletul de impactul karmic greu.