Vaše dary sú vítané

Mypalmleaf a naša partnerská mimovládna organizácia In Harmony with Nature e.V. sa venujú spoluvytváraniu nového sveta založeného na láske, prebudení a skutočných hodnotách.

Sme len malou súčasťou obrovskej globálnej siete projektov a jednotlivcov, ktorí sa venujú realizácii tohto spoločného sna.

Vaše dary nám pomáhajú venovať sa tejto práci.

Veríme, že táto práca je nevyhnutná na vytvorenie sveta, ktorý je založený na láske, prebudení a pravých hodnotách.

Prosíme vás, aby ste prispeli našej partnerskej organizácii In Harmony with Nature, ktorá ich rozdelí medzi čitateľov palmových listov, prekladateľov a vytvorí projekty na budovanie nového sveta.

Prostredníctvom nášho partnerstva sa snažíme propagovať udržateľný život, chrániť a obnovovať prírodné prostredie, podporovať miestne komunity a šíriť povedomie o vzájomnej prepojenosti všetkého života.

Sme vďační za podporu našich darcov, ktorých príspevky nám umožňujú pokračovať v tejto dôležitej práci. Vaše dary nám pomáhajú financovať naše projekty a iniciatívy, oslovovať viac ľudí s naším posolstvom a pozitívne ovplyvňovať svet.