Čítanie palmového listu môže spustiť hlboké transformačné procesy, ktoré vás nakoniec privedú k väčšiemu šťastiu, no môžu byť aj náročné.

V prípade, že by ste potrebovali podporu pri integrácii informácií a skúseností do vášho života, ponúkame integračné a koučovacie hovory cez Zoom.