Atma Shanthi Puja je veľmi špeciálny obrad, ktorý možno vykonať pre dušu predka alebo milovaného človeka, ktorý zomrel. Odporúča sa najmä tým, ktorí zomreli náhlou, neočakávanou smrťou alebo ak sa život nezdal úplný. Jej zámerom je pomôcť duši (Átma) odpočívať v pokoji (Shanti).
Tento obrad sa koná na pláži v Tamil Nadu s veľmi zvláštnou históriou.
Môžete si slobodne vybrať, v ktorý deň chcete obrad vykonať a môžete ho naživo vysielať cez Zoom.