Každý palmový list obsahuje až 14 kapitol.

 1. Generálna kapitula (počuli ste to čítať v palmovom liste)
 2. Vzdelanie a bohatstvo
 3. Súrodenci
 4. Tvoja mama. Materiálne aspekty ako dom, pozemok, vozidlá a materiálne pohodlie
 5. deti
 6. Nepriatelia a choroby
 7. Manželstvo/vzťahy
 8. Dĺžka života
 9. Tvoj otec a predkovia. Vaša duchovná cesta.
 10. Kariéra/práca/podnikanie
 11. Šťastie, zisky, potenciálne druhé manželstvo
 12. Cudzie spojenie a ďalšia inkarnácia.
 13. Predchádzajúce narodenie a stará karma (ak je k dispozícii, potom bola zahrnutá do prvého čítania)
 14. Energetické prostriedky na zlepšenie vašej životnej cesty. (už si to počul)

* Kapitoly 4 a 9 zahŕňajú len vašu matku alebo otca, ak ešte žijú.