Baserat på den rekommendation som Rishis ger dig i Palm Leaf-avläsningen kommer en mycket specifik ceremoni att utföras för dig av en präst i ett indiskt tempel. Han kommer att utföra ritualen två gånger om dagen, med specifika böner och mantran för att åberopa dessa energier och välsignelser i ditt liv. Under ritualen laddas en Yantra i koppar (heligt geometriskt diagram) med ritualens energi och skickas till dig när ritualen är avslutad.