Palm leaf writing

Hej alla!

Vi har lite mer intressant information för idag! Förra gången lärde vi oss om beredningen av palmbladen innan de nådde författarens händer. I det här inlägget kommer vi att prata om vilka typer av innehåll som kom genom palmbladen, de olika språken som användes och de olika författare som skrev på palmbladen.

VARFÖR ANVÄNDA ETT PALMBLAD?

VILKEN SORT AV INNEHÅLL SKREVES PÅ PALMLÖV?

LITTERATUR:

Litteraturverken i palmbladsmanuskripten återger massor av information om bokstäver, diktens grammatik och prosa. Det fanns också litterära verk som sträckte sig från episka till noveller, och författarna skrev från händelser i realtid till imaginära verk. Under monarkiperioden gav många kungar författare i uppdrag att skapa dessa litteraturer. Sangamlitteraturen var ett mycket gammalt litterärt verk på det tamilska språket.

KONST:

Många begåvade konstnärliga människor skrev om sina färdigheter i palmbladsmanuskript som ett sätt att lämna över sina kunskaper till kommande generationer. Idag har vi olika plattformar och resurser för att sprida kunskap, men för 1000-tals år sedan var detta vad palmbladsmanuskripten användes till. Dessa begåvade människor skulle också ha regelbundna möten för att dela sina kunskaper med andra, liknande hur vi håller konferenser i modern tid. Till exempel - Natya Sastra av en forntida forskare som heter Bharatha Muni. Natya Sastra handlade enbart om den indiska klassiska dansen "Bharathanatyam".

MATEMATIK:

Stora matematiker skänkte också sin kunskap till framtida generationer genom palmbladsmanuskript. Från komplicerade begrepp till enkla termer, informationen kan förvåna oss när vi undrar - hur hade de skrivit så enkla lösningar på så komplexa problem? Det finns manuskript om decimalsystemen, siffernoteringar, mått och algoritmer.

VETENSKAP:

Mitt favoritämne har kommit - naturvetenskap! Det finns litterära verk som sträcker sig från nanovetenskap till makroobjekt som finns i palmbladsbiblioteken. Det finns verk om medicin, fysik, kemi och astronomi. Siddha, Ayurveda och Unani manuskript bidrar till medicinarbetet, och det finns även böcker om civilingenjör (Vastu Sastra), arkitektur, atomteori och metallurgi etc.

FILOSOFI OCH LIVSVETENSKAP:

Under den antika perioden hade människor en enkel och strukturerad livsstil där de levde ett självförsörjande liv. Det finns många litterära verk om olika typer av människor som levde i olika geografiska landskap. Författarna skrev om livet, maten och kärleken till människorna som bodde i dessa områden. När kungar, ledare eller människor rörde sig mot en vilseledande väg, ansåg författarna det som sin plikt att vägleda dem. För detta skrev de filosofiska verk för att hjälpa till att normalisera och hjälpa samhället.

VILKA SPRÅK ANVÄNDES?

Det finns palmbladsmanuskript skrivna på tamil, sanskrit, prakrit, pali, persiska, arabiska, urdu, marathi, malayalam, telugu och kannada.

VILKA VAR NÅGRA AV FÖRFATTARERNA SOM BIDRAGDE TILL PALMBLADSMANUSKRIPTEN?

De olika författarna sträckte sig från Maharishis, till Siddhars, till forskare från olika områden. Maharishis skrev kunniga verk från andlighet till materialistiskt liv. Siddharer var vetenskapsmän, helgon, läkare, alkemister och mystiska författare. Forskare skrev om konst, arkitektur, musik, dans och skulpturer. Medan många palmbladsmanuskript som skrevs fortfarande finns kvar, bevarade i bibliotek, har många tyvärr gått förlorade på grund av fiendskap, naturkatastrofer eller insekter.

Sammanfattningsvis vet vi nu att det finns många palmbladsmanuskript skrivna om ett stort antal olika ämnen, på olika språk och av olika författare i olika åldrar. Palmbladsbibliotek är rika på kunskap, lektioner och berättelser som har kraften att lära ut och ibland förvånar oss med varje ord vi läser.