Palmbladsläsningen kan initiera djupa transformationsprocesser, som så småningom kommer att leda dig till mer lycka, men kan också vara utmanande.

Om du skulle vilja ha stöd för att integrera informationen och erfarenheten i ditt liv erbjuder vi integrations- och coachningssamtal via Zoom.