Varje palmblad innehåller upp till 14 kapitel.

 1. General Chapter (du hörde det i palmbladsläsningen)
 2. Utbildning & rikedom
 3. Syskon
 4. Din mamma. Materialaspekter som hus, mark, fordon och materialkomfort
 5. Barn
 6. Fiender och sjukdomar
 7. Äktenskap/relationer
 8. Livslängd
 9. Din far och förfäder. Din andliga väg.
 10. Karriär/Jobb/Företag
 11. Tur, vinster, potentiellt andra äktenskap
 12. Utländsk anknytning och nästa inkarnation.
 13. Tidigare födelse och gammal karma
 14. Energiska botemedel för att förbättra din livsväg. (du har hört det redan)

* Kapitel 4 och 9 omfattar endast din mor eller far, om de fortfarande lever.