Uzman ve eğitimli rahipler, Vedalar gereğince bir ateş töreni olan Homam’ı sıkça yaparlar.

Homam, gerçekleştiren kişinin refahına katkıda bulunur. Maharişi Thirumoolar, Thirumanthiram adlı kitabında Homam’ın önemini ve çeşitli yönlerini açıklıyor.

Homam nedir?

Homam, sağlık; bilgi; azim; uzun ömür; mal mülk; sülale; saygı; genç görünme; ün; başarı vb. Gibi çeşitli şeyler için olumlu titreşim oluşturmak amacıyla yapılır.

Homam, adak sunulan bir ateş törenidir. Bu adaklar tahıl, saf yağ, süt, tütsü ve tohum şeklinde olabilir. İlahi ateş, süreç gerçekleşirken söylenen mantralarla birlikte adakları tüketir ve karşılığında olumlu titreşimler yaratır.

Tirumoolar ve Homam:

Maharişi Sri Thirumoolar, yüzlerce yıl yaşadığı tahmin edilen, ilahi güçle kutsanmış Siddharlardan biridir. İçinde 3000 adet Tamil ilahisi bulunan Thirumanthiram adlı özel ruhani kitabındaki her bir ilahi, günümüz insanı için eşsiz bir bilgi hazinesidir.

Thirumanthiram, Homam’ı Maharişi Sri Thirumoolar’ın bakış açısıyla açıklayan 10 adet ilahi barındırır.

Gelin bunları detaylı şekilde inceleyelim:

1.Homam, arzu: Vedalar konusunda uzman ve bilgili bir rahip, Homam’ı gerçekleştirir. Büyük bir bağlılık ve disiplinle birlikte adak olarak kullanılan şeyleri ilahi ateşe koyar. Vedik rahip mantraları söyleyip ilahi ateşe adakları sunarken, insanların sağlığı, çevre ve kurtuluş (Mokşa) için arzularını dile getirir.

2. Bağış ve Homam: Homam, Mokşa, özgürleşme ya da kurtuluşa ermek amacıyla melekler için gerçekleştirilir. Homam’da bağış zorunludur. Thirumoolar, Homam için gerekli olduğu gibi, bağışın ve hayırseverliğin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini de söyler.

3. Aile hayatı ve Homam: Kusursuz bir Homam, Lord Şiva ve Tanrıça Parvathi’ye olduğu gibi karı ve koca için de uyum, birlik ve karşılıklı anlayış getirir.

4. İnsan yaşamı ve Homam: Sabahın erken saatlerinde ve akşamları, adaklar eşliğinde mantralar söylemek, insan vücudundaki enerjik ruhsal çakraları harekete geçirmek için Homam törenidir. Başlangıçta homam, Muladhara çakrasını (kök çakra) harekete geçirerek ilahi mutluluk getirir. Bu ruhani çakrayı açıp harekete geçirmek, kişinin iç huzurunu uyandırarak hem vücudun hem de zihnin hafiflemiş hissetmesini sağlar.

5. Sezgiler ve Homam: Homam’ın ilahi ateşi, kutsal bir ışık yaratıp çevresine yayar. Bu kutsal ışığı alan herhangi bir insan, alnında, iki gözünün arasında bulunan Ajna çakrasının ışığını açar. Thirumoolar, Ajna çakrasının kişiye netlik getireceğini ve içindeki karanlıktan kurtaracağını söyler.

6. Mokşa (Kurtuluş) ve Homam: Homam’da, ilahi ateş çeşitli adaklar (yaklaşık 128 nesne) kabul eder. Thirumoolar’a göre, ilahi ateş adakları kabul ettikçe insanların karmik etkileri de onlarla birlikte yok olur. Ayrıca Thirumoolar, yeniden doğma gerekliliğinin (dünyada başka bir yaşam sürmek için reenkarne olma) acı verici bir durum olduğunu söyler. Homam ateşi karmik etkileri ortadan kaldırdığında, kişinin Mokşa’sı, özgürlüğü, kurtuluşu elde edilir. Yeniden doğma gerekliliği ortadan kalkar.

7. Varlık ve Homam: Thirumoolar’a göre, insan yaşamındaki en büyük varlık, ilahi mutluluktur. Ayrıca, para; altın ya da mal mülkün gerçek varlık olmadığını, bu yüzden insanların ilahi mutluluk ya da Mokşa elde edebilmek için homam gerçekleştirmesi gerektiğini söyler. Homam aracılığıyla, insanlar mutluluk ve ilahi kutsama elde edebilir.

8. Lord Şiva, Homam’ın önderi: Thirumoolar’a göre, Homam’ın önderi Lord Şiva’dır. İncelikli bir ilahi ateşe sahip olan Lord Şiva, yıkılmaz ilahi mutluluğun; ruh ateşinin aydınlanmış mutluluğunun başıdır. Üç gözüyle üç ışık yayıcıdır. Ayrıca Thirumoolar, Lord Şiva’nın tüm dünyaya serin ilahi ışık yaydığını söyler. Thirumoolar, homam’ın disiplinli bir kefaret olduğunu, Yogi’nin (Lord Shiva) disiplinli kefaret rahiplerinin başı olduğunu belirtir.

9. Lord Şiva ve Ruh ateşi: Thirumoolar, Lord Şiva’nın homam’ın ilahi ateşinin içinde yaşadığını söyler. Hindu kültüründe, bir kişi öldükten sonra bedeni ateşe koyulur. Thirumoolar burada ateşin içinde Lord Şiva’yı gördüğünü söyler. Güzel bir giysinin ipliklerle işlenmesi gibi, Homam ateşi sayesinde karmik ipler çözülür ve ruh güçlenir.

Sonuç olarak, kutsal ilahi homam ateşi ruhu dinlendirir ve bağlı hiçbir karmik iplik bırakmaz. Homam’ın temel faydası, ruhu ağır karmik etkilerinden kurtarmaktır. Palmiye yaprağınızı arama arzusu zihinden değil, ruhun derinlerindeki çağrıdan gelir.