Nadi Astrology and Previous life Curses

Nadi Astrolojisi, binlerce yıl önce çeşitli Maharişiler tarafından palmiye yapraklarına yazılan gelecek tahminlerini öğrenmenin bir yoludur. Bu palmiye yaprakları, birçok nesildir Hindistan’daki tapınak kütüphanelerinde saklanmakta ve korunmaktadır.

Nadi Astrolojisi, hayatlarımız boyunca karşılaşabileceğimiz avantajlı ve dezavantajlı durumları tahmin eder. Genelde hayatımızda olumlu şeyler olduğunda seviniriz ancak olumsuz ya da acı verici durumlar olduğunda hemen kendimize “Neden ben?” diye sorarız.

Basit tahminlerden ziyade Nadi Astrolojisi oldukça ruhani bir şeydir. Hayatımızda zorlu ya da olumsuz şeyler gerçekleştiğinde genelde bu zor zamanların ardında yatan sebebi ya da bu durumların hayatımıza etkilerini sorgulamayız.

Bizlere okullarda, durumlara bağlı olarak sürekli değişen sebep ve sonuç ya da eylem ve tepkiler öğretildi. Mesela, duvara doğru bir top atınca ne olur? Çarpıp bize döner.
Benzer şekilde, yaşamlarımız boyunca birçok farklı eylemde bulunuruz ve bunların sonucunu yaşarız. Eğer eylem olumluysa hayatımızda daha fazla olumlu tepki görmeye başlarız. Eğer eylem olumsuzsa, daha zararlı tepkiler görürüz.

Eylemlerimiz, yaşamlarımız boyunca tecrübe ettiğimiz olayların sebepleridir. Evet olumlu şeyler ve olumlu etkiler harika ama gelin bir de olumsuz sebepleri ve ardından insan hayatı üzerindeki olumsuz etkileri detaylıca inceleyelim.

Yaşamlarımızda karşılaştığımız olumsuz etkilerin/olayların sebepleri, lanetler olabilir.
Maharişi’nin çeşitli mitolojik eserlerinden, insan hayatı üzerinde çok ciddi etkileri olan 13 laneti özetledik.

Bunlar:

 1. Kadın laneti
 2. Ölü laneti
 3. Guru laneti
 4. Yılan laneti
 5. Ata laneti
 6. İnek laneti
 7. Toprak laneti
 8. Su laneti
 9. Ağaç laneti
 10. Melek laneti
 11. Rişi laneti
 12. Koruyucu ilahi güç Tanrı laneti
 13. Aile Tanrısı laneti

1. Kadın laneti:

Bu lanet, bir kadını inciten ya da aldatan kişinin başına gelir. Ayrıca, bir annenin; kız kardeşin; eşin ya da kız evladın terk edildiği, desteklenmediği ya da umursanmadığı ilişkilerde de görülür. ‘Kadın laneti’nin etkisi, neslin büyümesi anlamında tıkanıklığa sebep olur.

2. Ölü laneti:

Bir insan öldüğünde, etrafındaki insanların saygılı bir biçimde bir cenaze töreni gerçekleştirmesi gerekir. Ölü laneti, ölen kişinin arkasından kötü konuşan; bir cenaze törenine engel olan ya da törene katılmak isteyen birini engelleyen kişinin başına gelir. Ölü laneti, ömrü kısaltır.

3. Guru laneti:

Bu lanet, öğretmenine saygısızlık eden, öğretilenleri veya öğretilen becerileri kötüye kullanan ya da başkalarına bir şeyler öğretmeyi reddedenlerin başına gelir. Guru (Öğretmen) laneti, kişinin eğitimine engel olma ya da öğrenilen becerileri kullanışsız kılma etkisine sahiptir.

4. Yılan laneti:

Bir yılanı sebepsiz yere öldüren ya da yılan deliğine zarar veren kişinin başına gelir. Etkisi, genel anlamda hayattaki çabalarınıza ve evlilikte gecikmelere sebep olur.

5. Ata laneti:

Bu lanet, ataları için cenaze töreni düzenlemeyen; ebeveynleriyle, büyük anne/babalarıyla olması gerektiği gibi ilgilenmeyen; onları ihmal eden kişilerin başına gelir.

Ata laneti, düşük yapmaya ya da kürtaj yaptırmaya; çocuk ölümüne; erkek çocuk doğuramamaya yol açabilir.

6. İnek laneti:

Bir inek öldüren, ineğe zarar veren ya da ineği yavrusundan ayıran kişinin başına gelir. İnek laneti, ineği aç bırakan ya da su vermeyen kişinin başına da gelebilir.

Bu lanetin etkisi, aile ve nesilde iyileşme olmamasına yol açar.

7. Toprak laneti:

Bu lanet, toprağa çözünemeyen cisimler ya da plastik atmak gibi toprağı kirletmek yüzünden gerçekleşir. Bunun yanı sıra, öfke sebebiyle yere vurmak ya da tekmelemek de toprak lanetine sebep olabilir.

Toprak lanetinin etkisi, yaşarken cehennem azabı gibi bir işkence çekmektir.

8. Su laneti:

Bu lanet, suyu kirletmekle gerçekleşir. Etkisi, su kıtlığıdır.

9. Ağaç laneti:

Bir ağacı yakmak, kurutmak, yaşlı veya iyi yetişmiş bir ağacı kesmek, bu lanete sebep olur. Etkileri, hastalık ve borçtur.

10. Melek laneti:

Bu lanet, Tanrı’yı aşağılama ya da Tanrı’ya yapılan bir duaya engel olma yüzünden gerçekleşir. Melek lanetinin etkisi, ilişki sorunlarıdır.

11. Rişi laneti:

Rişi lanetinin sebebi, ilahi azizleri ya da inançlı kişileri aşağılamaktır. Etkisi, kişinin neslinin zayıflamasıdır.

12. Koruyucu ilahi güç Tanrı laneti:

Koruyucu ilahi güç Tanrıları, belirli bir coğrafyayı koruyan küçük meleklerdir. Onlara saygı duyulur ve dua edilir. Onlara yapılan herhangi bir saygısızlık, koruyucu ilahi güç Tanrı lanetine sebep olur. Bu lanet, kişinin ailesinin başına bir kötülük gelmesiyle sonuçlanır.

13. Aile Tanrısı laneti:

Belirli ailelerin nesillerdir kendisine dua ettiği bazı belirli tanrılara, Aile Tanrısı denir. Bu lanet, bahsi geçen tanrıların ihmal edilmesi ya da onlara saygısızlık edilmesiyle gerçekleşir. Etkisi, ailede üzücü bir durum yaratır.

Yukarıda anlatılan lanetler, kişinin kendine ya da çevresine zarar verebileceği eylemlerdir.

Sonuç olarak, bir canlıya rızası dışında saygısızlık etmek ya da zarar vermek, lanet yaratır. Bu lanetler ve olumsuz etkileri, dualar ve iyi niyetli hizmetler vasıtasıyla temizlenebilir. Lanetle alakalı olarak, ruhani ya da sosyal bir hizmet gerçekleştirmek, olumlu titreşimler oluşturabilir. Bu titreşimler, laneti kademeli olarak temizler.