Palm leaf writing

Herkese merhaba!

Bugün sizin için bazı ilginç bilgilerimiz var. Geçen sefer, palmiye yapraklarının yazarın ellerine ulaşmadan geçirdiği hazırlık sürecini öğrenmiştik. Bu gönderide ise, palmiye yapraklarındaki içeriklerin türlerine, kullanılan farklı dillere ve palmiye yapraklarına yazı yazan farklı yazarlara bakacağız.

NEDEN PALMİYE YAPRAĞI KULLANILIR?

PALMİYE YAPRAKLARINA NE TÜR BİR İÇERİK YAZILMIŞTI?

EDEBİYAT:

Palmiye yaprağı el yazmalarındaki edebiyat, harfler, şiirin grameri ve düzyazı hakkında bol miktarda bilgi verir. Ayrıca efsanelerden kısa hikayelere kadar çeşitli edebi eserler vardır. Yazarlar, gerçek zamanlı olaylardan hayali olaylara kadar farklı konularda yazmışlardır. Monarşi döneminde birçok kral, yazarları bu edebi eserleri üretmekle görevlendirmiştir. Sangam edebiyatı, Tamil dilinde üretilmiş antik bir edebiyat türüdür.

SANAT:

Birçok yetenekli insan, bilgilerini gelecek nesillere aktarmanın bir yöntemi olarak yeteneklerini palmiye yaprağı el yazmalarına işledi. Günümüzde bilgiyi yaymak için çok çeşitli platforma ve kaynağa sahibiz ancak bundan binlerce yıl önce palmiye yaprağı el yazmaları kullanılıyordu. Bu yetenekli insanlar, sahip oldukları bilgileri aktarmak için düzenli aralıklarla toplantılar yaparlardı. Bu toplantılar, günümüzde düzenlenen konferanslara benziyordu. Mesela Bharatha Muni adlı antik bilginin düzenlediği Natya Sastra gibi. Natya Sastra, tamamen “Bharathanatyam” adlı Hint klasik dansıyla ilgiliydi.

MATEMATİK:

İlmini palmiye yaprağı el yazmalarına işleyen diğer bir kişiler de matematikçilerdi. Karmaşık konseptlerden basit terimlere kadar değişen bu bilgiler, düşündükçe bizleri büyülüyor. Acaba nasıl bu kadar karmaşık problemlere bu kadar basit çözümler yazabildiler? Ondalık sistem, nümerik gösterim, ölçüm ve algoritmalar hakkında el yazmaları mevcut.

BİLİM:

En sevdiğim konu: bilim! Palmiye yaprağı kütüphanelerinde nanobilimden makro nesnelere kadar çok çeşitli eserler bulunuyor. Bunlar, tıp; fizik; kimya ve anstronomiyle alakalı eserler. Siddha, Ayurveda ve Unani el yazmaları, tıp eserlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca kütüphanede inşaat mühendisliği (Vastu Sastra), mimari, atom teorisi ve metalurji vb. hakkında da kitaplar var.

FELSEFESİ VE YAŞAM BİLİMLERİ:

Antik dönemde, insanlar kendi kendilerini idame ettirdikleri basit ve düzenli bir hayat sürüyordu. Farklı coğrafyalarda yaşamış farklı insan çeşitleriyle ilgili sayısız eser var. Yazarlar, bu bölgelerde yaşayan insanların hayatı, beslenme şekilleri ve aşk hayatları hakkında eserler vermiş. Ayrıca krallar, liderler ya da normal insanlar yanlış bir yola saptığında yazarlar onlara rehberlik etmenin kendi görevleri olduğuna inanmışlar. Bu yüzden, toplumu normalleştirmek ve topluma yardım etmek için felsefi eserler vermişler.

NE TÜR DİLLER KULLANILDI?

Tamilce, Sanskritçe, Prakritçe, Palice, Farsça, Arapça, Urduca, Maratice, Malayalamca, Teluguca ve Kannadaca yazılmış palmiye yaprağı el yazmaları mevcut.

PALMİYE YAPRAĞI EL YAZMALARINA KATKIDA BULUNAN BAZI YAZARLAR KİMLERDİ?

Maharişilerden Siddharlara ve çeşitli alanlardan bilginlere kadar farklı yazarlar vardı. Maharişiler, maneviyattan materyalist hayata kadar çeşitli eserler verdiler. Siddharlar, bilim insanı; aziz; doktor; simyacı ve mistik yazarlardı. Bilginler sanat; mimari; müzik; dans ve heykeller hakkında yazdılar. Palmiye yaprağı el yazmalarından çoğu günümüzde kütüphanelerde korunuyor olsa da, ne yazık ki birçoğu da düşmanlık, doğal afet ya da böcekler gibi sebeplerle kayboldu.

Sonuç olarak, farklı dillerde, farklı yaşlardan farklı yazarlarca birçok palmiye yaprağı el yazması üretildiğini biliyoruz. Palmiye yaprağı kütüphaneleri, kimi satırlarıyla bizi büyülen, öğreticilik dolu dersler, bilgiler ve hikayelerle dolu yerlerdir.