Siddhars and Nadi Astrology

Palmiye yaprağı el yazmaları, birkaç farklı dilde Siddharlar ve bilginler tarafından yazılmıştır. Bilginlerin belirli bir çalışma alanında uzmanlaşmış kişiler olduğunu biliyoruz ama peki bu Siddharlar kim?

Siddharlar, süper ruhani güçleri olan ve onları kullanabilen kişilerdir. Siddharlar, bu süper ruhani güçleri çeşitli uygulamalar aracılığıyla doğa Tanrısından almışlardır. Yani ilahi şekilde kutsanmış, insanüstü canlılardır. Geçmişten günümüze hala yaşayan çok sayıda Siddhar vardır. Ölümsüz oldukları düşünülür.

Çok daha fazla sayıda olsa da, bilgilerini dünyaya bahşetmiş 18 önemli Siddhar vardır.

Bunlar:

1. Nandhi Devar
2. Agathiyar
3. Tirumoolar
4. Punnakisar
5. Pulathiyar
6. Poonaikannar
7. Edaikkadar
8. Bogar
9. Pulikkaisar
10. Karuvurar
11. Konganavar
12. Kalangi
13. Azhuganni
14. Ağappaiyar
15. Pambatti Siddhar
16. Terayar
17. Küthambai
18. Sattamuni

Mistik bilgi, Tantra uygulamaları ve irfanın yanı sıra, tüm Siddharlar tıp ve astroloji alanlarında da uzmanlardır.

SIDDHARS VE ASTROLOJİ

SIDDHARS VE ASTROLOJİ

Siddharlar, tıp ve astrolojinin birbirine bağlı olduğuna inanır. Başka bir deyişle, Siddharlar gezegenin konumunun insanların fiziksel sağlığını etkilediğini söyler. Bu yüzden gezegenlerin konumu bizler için iyi olmadığında, hastalıklardan etkilenebiliriz.

Siddharlar, kişilerin yıldız haritasındaki her bir gezegenin kişinin hayatının farklı dönemlerini etkileyeceğini söyler.

Yani özetlemek gerekirse, tüm tanrıların onayıyla, Siddharlar geleceği görüp gördüklerini palmiye yapraklarına yazdılar.

Siddharların hem geçmişi hem de geleceği görme yeteneği vardı. Ayrıca bazı önemli görevler için meditasyon aracılığıyla geçmişe gidebiliyorlardı. Siddharlar, birçok amaçla geleceği gördüler.

Kısacası, Hindistan’da ağızdan ağıza yayılan bir ilim vardır. Lord Şiva Sage Agathiyar’a Kali Yuga (Kali Yuga, dünyada olumsuzluğun tüm şekillerinin hüküm süreceği şimdiki dönem) döneminde yaşayacak insanların geleceğini yazma görevi vermiştir.
Böylece Agathiyar ve diğer Siddharlar insanların geleceğine bakıp gördüklerini palmiye yapraklarına 14 ayrı bölüm şeklinde yazmıştır.

SİDDHARLAR VE PALMİYE YAPRAĞI KÜTÜPHANELERİ

Siddharlar, geleceği görme ve astroloji konularında mükemmel yeteneklere sahipti. Her iki alandaki bilgilerini de milyonlarca insan için palmiye yapraklarına yazmakta kullandılar. Böylece, Siddharlar bize rehberlik edip kurtuluş yolunda bize el uzatmış oldu.

Kişinin palmiye yaprağındaki 14 bölüm şu şekildedir:

 1. Genel Bölüm
 2. Eğitim & varlık
 3. Kardeşleriniz
 4. Anneniz ve hayatın tüm materyal yönleri
 5. Çocuklar & akli huzur
 6. Düşmanlar, borç ve hastalıklar
 7. Evlilik & ilişkiler
 8. Varlık & ölüm zamanınız
 9. Babanız, atalarınız ve manevi yolunuz
 10. Kariyer ve iş
 11. Şans, çıkarlar, potansiyel ikinci evlilik
 12. Yabancı bağlantılar ve ikinci kez vücut bulma
 13. Önceki yaşamın karması
 14. Karmayı dönüştürmek için çözümler

Tüm bu bölümler bir demet halinde bir araya getirilmiştir. Her bir demet, her bir kişi hakkında bilgi içerir. Bu demetlere bir referans bilgisi verilmiştir. Tıpkı belirli kitapları bulmak için bir indeks kitabı barındıran kütüphaneler gibi. Bu sayede, palmiye yaprakları aynı zamanda bir indeks demetiyle de düzenlenmiştir.

PALMİYE YAPRAĞI KÜTÜPHANELERİ

Siddharların müritleri, yaprakları çeşitli yöntemlerle korudular. Bazı yapraklar doğal afetler ya da böcekler sebebiyle zarar görse de yapraklar tapınaklarda saklandı. Günümüzde ise yapraklar, gelecek nesillere aktarıldığından emin olmak için son teknoloji yöntemlerle saklanıyor.

Sonuç olarak, palmiye yaprakları, tüm Tanrıların lütfuyla Siddharlar tarafından 21. yüzyıl insanına verilmiş nimetlerdir. Gelin Siddhar hazinesine olumlu yönden yaklaşarak bu ilahi kutsamaları elde edelim.