Darowizny są mile widziane

mpl_logo_footer

Mypalmleaf i nasza partnerska organizacja pozarządowa in Harmony with Nature e.V. są oddane współtworzeniu nowego świata, opartego na miłości, przebudzeniu i prawdziwych wartościach.

Jesteśmy małymi fragmentami ogromnej globalnej sieci projektów i osób, które poświęcają się, aby urzeczywistnić to wspólne marzenie.

Państwa datki pomagają nam poświęcić się tej pracy.

Wierzymy, że ta praca jest niezbędna do stworzenia świata opartego na miłości, przebudzeniu i prawdziwych wartościach.

Prosimy o przekazywanie darowizn na rzecz naszej organizacji partnerskiej In Harmony with Nature, która rozdzieli je między czytelników liści palmowych, tłumaczy i stworzy projekty budowy nowego świata.

Poprzez nasze partnerstwo pracujemy nad promowaniem zrównoważonego stylu życia, ochroną i regeneracją środowiska naturalnego, wspieraniem lokalnych społeczności i szerzeniem świadomości na temat wzajemnych powiązań całego życia.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszych darczyńców, których datki umożliwiają nam kontynuowanie tej ważnej pracy. Twoje darowizny pomagają nam finansować nasze projekty i inicjatywy, docierać z naszym przesłaniem do większej liczby osób i wywierać pozytywny wpływ na świat.