Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja 12 października 2021 r.

UMOWA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („ty”) a Conscious Innovation Lab OÜ, prowadzącym działalność jako Mypalmleaf („Mypalmleaf”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczące dostępu i korzystania ze strony internetowej http://www.mypalmleaf.com, a także wszelkich innych form medialnych, kanału medialnego, strony mobilnej lub aplikacji mobilnej powiązanej, połączonej lub w inny sposób z nią połączonej (łącznie, Strona”). Jesteśmy zarejestrowani w Estonii i mamy siedzibę pod adresem Sakala tn 7-2, Tallin, Harju 10141. Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.
Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), ustawa o federalnym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, nie możesz korzystać z tej Witryny. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby Ustawę Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW
Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

PRODUKTY
Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a elektroniczny wyświetlacz może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produkty. Wszystkie produkty zależą od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
– Wiza
– Karta Master
– PayPal
– Naszywka
– Przelew bankowy

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Podatek obrotowy zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w euro.

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

POLITYKA ZWROTÓW/ZWROTÓW
Wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie zostaną wydane żadne zwroty.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

1. Systematycznie pobieraj dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
2. Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
3. Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.
4. Oczerniać, niszczyć lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.
5. Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
6. Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
7. Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
8. Zaangażuj się w nieautoryzowane ramkowanie lub łączenie z Witryną.
9. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i czerpanie przyjemności z Witryna lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
10. Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
11. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
12. Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
13. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi wyraźne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, pluskwy internetowe , pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
14. Ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
15. Nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Witryny.
16. Spróbuj ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.
17. Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
18. O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kod źródłowy dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób składającego się na część Witryny.
19. Z wyjątkiem sytuacji, w których może to być wynikiem standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym między innymi wszelkie pająki, roboty, narzędzia oszukujące, skrobaki lub czytniki offline, które uzyskują dostęp do Witryny , ani używania lub uruchamiania jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
20. Korzystaj z agenta zakupów lub agenta zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.
21. Dokonać jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
22. Korzystać z Witryny w ramach wszelkich starań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących dochody lub przedsięwzięciach komercyjnych.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitowania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkłady”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Treści mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Witryny. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub osobiste prawa osób trzecich.
2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witrynę oraz niniejsze Warunki użytkowania.
3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny rozważany sposób przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
4. Twoje składki nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
5. Twoje składki nie są niechcianymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
6. Twoje składki nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, sprośne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące zastrzeżenia (według naszego uznania).
7. Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
8. Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
9. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
10. Twoje składki nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
11. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
12. Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
13. Twoje Wkłady nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub rozporządzenie.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższych postanowień narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.

LICENCJA WKŁADOWA
Ty i Witryna zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podajesz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących Twoich Wkładów.

ZGŁOSZENIA
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.

STRONY I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać (lub może zostać przesłana za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynku) łącza do innych witryn internetowych („Witryny zewnętrzne”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo , informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny lub Treści osób trzecich zamieszczone na , dostępne za pośrednictwem Witryny lub zainstalowane z Witryny, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, połączenie lub zezwolenie na używanie lub instalację jakichkolwiek Witryn Osób Trzecich lub Treści Osób Trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniej strony trzeciej. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w Witrynach internetowych osób trzecich i nie ponosisz odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Ci w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.

ZARZĄDZANIE SERWISEM
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób są uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/ . Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, zgadzasz się przestrzegać naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i Oferty Rynku są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyrażasz wyraźną zgodę na ich przekazywanie i przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych.

OKRES I ROZWIĄZANIE
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ OFERTY RYNKU (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA NARUSZENIE OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WSZELKIEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERTACH RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UŻYTKOWNIKI ZAMIESZCZAŁY W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻEŃ, WEDŁUG NASZEJ DYSKRECJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania oferowania całości lub części Ofert Rynku bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich w czasie przestoju lub przerwania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

PRAWO RZĄDOWE
Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Estonii, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę, jaką dają Ci obowiązujące przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania. Conscious Innovation Lab OÜ i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Tallinie w Estonii, co oznacza, że możesz domagać się obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Estonii lub w kraj UE, w którym mieszkasz.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Nieformalne negocjacje
Aby przyspieszyć rozwiązywanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Stroną” i wspólnie, „Strony”), Strony zgadzają się w pierwszej kolejności nieformalnie negocjować wszelkie Spory (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu przez jedną Stronę drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż
Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu, i które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie niniejszej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Berlin, Niemcy. Językiem postępowania będzie język angielski. Obowiązujące przepisy prawa materialnego to prawo niemieckie.

Ograniczenia
Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek Sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub korzystania z procedur pozwów zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony postanawiają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążących arbitraż: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie nakazu. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia uznanego za niezgodne z prawem lub niewykonalne, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

ZASTRZEŻENIE
WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE TAKIM, JAKI JEST I W JAKIM SĄ DOSTĘPNE. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG STRONY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKIE DANE OSOBOWE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE PRZECHOWYWANE W TYM, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB ( 6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNYCH NIE UDOSTĘPNIANYCH W JAKICHKOLWIEK REKLAMACH BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, STRATY LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, oraz chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami. ‘ opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) Twoje naruszenie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA
Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób. niż środki elektroniczne.

UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII
Jeśli jakakolwiek skarga z nami nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

RÓŻNE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Serwisu lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Serwisu prosimy o kontakt pod adresem:

Laboratorium Świadomej Innowacji OÜ
Sakala tn 7-2
Tallin, Harju 10141
Estonia

Telefon: +4915154754514
info@mypalmleaf.com