Ważna uwaga dotycząca przetwarzania danych w związku z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które odbywa się za pośrednictwem tej strony internetowej, ma swoją podstawę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, wówczas przetwarzanie danych Google Analytics jest wykonywane przez Google LLC. Google Ireland Limited i Google LLC. zwana będzie dalej „Google”.

Google Analytics wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej witrynę, aby pomóc witrynie przeanalizować jej korzystanie z witryny. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) na temat korzystania ze strony internetowej są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google.

Google Analytics jest używany na tej stronie wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP przez obcięcie i wyklucza bezpośrednie odniesienie osobiste. Za pomocą tego rozszerzenia Google skraca adres IP odwiedzającego witrynę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP odwiedzającego witrynę zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Adres IP, który jest podawany przez przeglądarkę odwiedzającego witrynę podczas korzystania z Google Analytics, nie będzie łączony przez Google z innymi danymi z Google.

W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać zebrane informacje w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem na rzecz operatora witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes przetwarzania danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są odpowiednio chronione poprzez pseudonimizację ich danych.

Google LLC. oferuje gwarancję utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych na podstawie europejskich standardowych klauzul umownych. Dane przesłane i powiązane z plikami cookie Google Analytics, np. identyfikatory użytkownika lub identyfikatory reklamowe, zostaną automatycznie usunięte po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Odwiedzający witrynę może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Odwiedzający witrynę może również uniemożliwić Google zbieranie informacji (w tym ich adresu IP) za pomocą plików cookie i przetwarzanie tych informacji, pobierając tę wtyczkę do przeglądarki i instalując ją: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odwiedzający stronę internetową może uniemożliwić zbieranie danych za pośrednictwem Google Analytics na tej stronie internetowej, klikając tutaj. Stosowany jest wówczas plik „Cookie opt-out”, który zapobiega gromadzeniu danych odwiedzających witrynę w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości dezaktywacji można znaleźć w Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w Ustawieniach reklam Google (https://adssettings .google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA udostępnianej przez Google LLC (Google), aby chronić Twoje zgłoszenia za pośrednictwem internetowych formularzy zgłoszeniowych na tej stronie. Ta wtyczka sprawdza, czy jesteś osobą, aby zapobiec (nad)używaniu niektórych funkcji witryny przez boty spamujące (w szczególności komentarze). To zapytanie dotyczące wtyczki obejmuje przesłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi Google reCAPTCHA. W tym celu Twoje dane zostaną przekazane i wykorzystane przez Google. Jednak Twój adres IP został wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jako taki jest anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przekazany przez reCaptcha z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi od Google.
Gromadzenie danych podlega przepisom o ochronie danych Google (Google Inc.). Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Korzystając z usługi reCAPTCHA, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.