Důležitá poznámka týkající se zpracování údajů v souvislosti s Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited. Pokud má subjekt odpovědný za zpracování údajů, ke kterému dochází prostřednictvím této webové stránky, základnu mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko, pak související zpracování údajů Google Analytics provádí společnost Google LLC. Google Ireland Limited a Google LLC. bude dále označován jako „Google“.

Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory uložené v počítači návštěvníka webu, aby pomohly webu analyzovat jeho používání webu. Informace generované souborem cookie (včetně zkrácené IP adresy) o používání webové stránky budou obvykle přenášeny a ukládány společností Google.

Google Analytics se na tomto webu používá výhradně s rozšířením „_anonymizeIp ()“. Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Prostřednictvím tohoto rozšíření Google zkrátí IP adresu návštěvníka stránek v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných situacích bude úplná IP adresa návštěvníka stránek přenesena na servery Google ve Spojených státech a tam zkrácena. IP adresa, která je poskytnuta prohlížečem návštěvníka stránek při používání Google Analytics, nebude společností Google slučována s jinými údaji od společnosti Google.

Jménem provozovatele stránek společnost Google použije shromážděné informace k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších webových a internetových služeb provozovateli stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci tohoto webu, analýze používání webu a přizpůsobení obsahu. Zájmy uživatelů jsou dostatečně chráněny pseudonymizací jejich údajů.

Google LLC. nabízí záruku zachování přiměřené úrovně ochrany údajů na základě evropských standardních smluvních doložek. Údaje odeslané a propojené se soubory cookie Google Analytics, např. ID uživatelů nebo reklamní ID, budou po 50 měsících automaticky smazány. Mazání údajů, u kterých bylo dosaženo doby uchování, se provádí automaticky jednou měsíčně.

Návštěvník webových stránek může odmítnout používání cookies volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Návštěvník webových stránek může také zabránit společnosti Google shromažďovat informace (včetně jejich IP adresy) prostřednictvím souborů cookie a zpracovávat tyto informace stažením tohoto pluginu prohlížeče a jeho instalací: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Návštěvník webu může zabránit shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics na tomto webu kliknutím sem. Poté se použije „opt-out cookie“, který zabrání jakémukoli budoucímu shromažďování údajů o návštěvnících stránek při návštěvě této webové stránky.

Další informace týkající se zpracování a používání údajů společností Google, nastavení a možností deaktivace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google (https://policies.google.com/privacy) a také v Nastavení reklam Google (https://adssettings .google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Službu reCAPTCHA poskytovanou společností Google LLC (Google) používáme k ochraně vašich příspěvků prostřednictvím internetových formulářů pro podávání na této stránce. Tento plugin kontroluje, zda jste osoba, aby zabránil (zneužití) určitých funkcí webu spamovacími roboty (zejména komentáře). Tento dotaz na plugin zahrnuje zaslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu Google reCAPTCHA. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a budou společností Google použity. Vaše IP adresa je však dříve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jako taková je anonymizována. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa poskytnutá reCaptcha z vašeho prohlížeče se nesmí slučovat s žádnými jinými údaji od společnosti Google.
Toto shromažďování údajů podléhá předpisům o ochraně údajů společnosti Google (Google Inc.). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Používáním služby reCAPTCHA souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.