Feltételek és feltételek

Utolsó frissítés október 12, 2021

ÁLLAPODÁS A FELTÉTELEKRE

A jelen Felhasználási feltételek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében (“Ön”) és a Mypalmleaf (“Mypalmleaf”, “mi”, “minket” vagy “miénk”) néven működő Conscious Innovation Lab OÜ (“Mypalmleaf”) között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely a http://www.mypalmleaf.com weboldalhoz, valamint bármely más médiaformához, médiacsatornához, mobil weboldalhoz vagy mobil alkalmazáshoz kapcsolódó, azzal összekapcsolt vagy más módon kapcsolódó (együttesen a “Weboldal”) hozzáférésre és használatra vonatkozik. Észtországban vagyunk bejegyezve, székhelyünk a következő címen található: Sakala tn 7-2, Tallinn, Harju 10141. Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Használati feltételek egészét, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

A Webhelyen időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok ezennel kifejezetten hivatkozási alapon beépülnek a jelen dokumentumba. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre változtassuk vagy módosítsuk a jelen felhasználási feltételeket. A változásokról a jelen Használati feltételek “Utolsó frissítés” dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Kérjük, minden alkalommal ellenőrizze a vonatkozó Feltételeket, amikor használja a Webhelyünket, hogy megértse, mely Feltételek alkalmazandók. A módosított Felhasználási Feltételek bármelyikének módosításait Önre is alkalmazni kell, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási Feltételek közzétételének időpontját követően a Webhely folyamatos használatával Ön tudomásul vette és elfogadta azokat.
A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra, amely olyan joghatóság vagy ország területén található, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy amely az ilyen joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs követelménynek vetne minket alá. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A Webhelyet nem úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az ágazatspecifikus szabályozásoknak (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) stb.), így ha az Ön interakciói ilyen törvények hatálya alá tartoznának, akkor nem használhatja ezt a Webhelyet. Nem használhatja a Webhelyet olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) törvényt.

A Webhelyet olyan felhasználóknak szánjuk, akik legalább 18 évesek. A 18 év alatti személyek nem használhatják a Webhelyet és nem regisztrálhatnak rá.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK
Eltérő megjelölés hiányában a Webhely a mi tulajdonunk, és a Webhelyen található valamennyi forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a “Tartalom”), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a “Jelek”) a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, illetve a számunkra engedélyezettek, és a szerzői jog és a védjegyek, valamint az Egyesült Államok különböző egyéb szellemi tulajdonjogai és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényei, nemzetközi szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények által védettek. A Tartalom és a Márkák kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára “AZONNAL” kerülnek a Webhelyen rendelkezésre bocsátásra. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része, valamint a Tartalom és a Márkák sem másolhatók, reprodukálhatók, összesíthetők, újra közzétehetők, feltölthetők, közzétehetők, nyilvánosan megjeleníthetők, kódolhatók, lefordíthatók, továbbíthatók, terjeszthetők, eladhatók, engedélyezhetők vagy más módon hasznosíthatók bármilyen kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Honlap, a Tartalom és a Márkák tekintetében.

HASZNÁLÓI KIJELENTÉSEK
A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) az Ön által megadott valamennyi regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes; (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és szükség esetén haladéktalanul frissíti az ilyen regisztrációs információkat; (3) Ön rendelkezik jogképességgel, és vállalja, hogy betartja a jelen Felhasználási feltételeket; (4) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti joghatóságban; (5) nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, script vagy más módon; (6) nem használja a Webhelyet semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (7) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) minden jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

HASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
Előfordulhat, hogy Önnek regisztrálnia kell a Webhelyen. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős a fiókja és jelszava minden használatáért. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk, visszavegyük vagy megváltoztassuk az Ön által választott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

TERMÉKEK
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg a Webhelyen elérhető termékek színeit, jellemzőit, specifikációit és részleteit. Nem garantáljuk azonban, hogy a termékek színei, jellemzői, specifikációi és részletei pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy egyéb hibáktól mentesek lesznek, és előfordulhat, hogy az Ön elektronikus kijelzője nem tükrözi pontosan a termékek tényleges színeit és részleteit. Minden termék a rendelkezésre állás függvénye, és nem tudjuk garantálni, hogy a termékek raktáron lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor, bármilyen okból kifolyólag megszüntessük. Az összes termék árai változhatnak.

VÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS
A következő fizetési módokat fogadjuk el:
– Visa
– Mastercard
– PayPal
– Stripe
– Banki átutalás

Ön vállalja, hogy a Webhelyen keresztül történő minden vásárláshoz aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat ad meg. Ön továbbá beleegyezik, hogy haladéktalanul frissíti a számla- és fizetési adatokat, beleértve az e-mail címet, a fizetési módot és a fizetési kártya lejárati dátumát, hogy szükség esetén befejezhessük a tranzakciókat és felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A vásárlások árához az általunk szükségesnek ítélt módon forgalmi adót adunk hozzá. Az árakat bármikor megváltoztathatjuk. Minden fizetés euróban történik.

Ön beleegyezik, hogy minden díjat az akkor érvényes árakon fizet a vásárlásokért és az esetleges szállítási díjakért, és felhatalmaz minket, hogy a megrendelés leadásakor az Ön által választott fizetési szolgáltatót megterheljük az ilyen összegekkel. Fenntartjuk a jogot, hogy kijavítsunk bármilyen hibát vagy tévedést az árképzésben, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést.

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk bármilyen, a Webhelyen keresztül leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások kiterjedhetnek az azonos ügyfélszámla, azonos fizetési mód és/vagy azonos számlázási vagy szállítási címet használó megrendelésekre. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltjuk azokat a megrendeléseket, amelyek saját megítélésünk szerint úgy tűnnek, hogy kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adták le őket.

visszavételi/visszatérítési politika
Minden eladás végleges, és nem kerül sor visszatérítésre.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK
Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi vállalkozással kapcsolatban, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.

A Webhely felhasználójaként Ön beleegyezik, hogy:

1. Rendszeresen adatokat vagy más tartalmat nyerjen le a Webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, a mi írásos engedélyünk nélkül.
2. Becsapni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére irányuló kísérletek során.
3. A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényesítik a Webhely és/vagy a benne található Tartalom használatának korlátozását.
4. Becsteleníteni, bemocskolni vagy más módon ártani véleményünk szerint nekünk és/vagy az Oldalnak.
5. A Webhelyről szerzett bármely információt felhasználni más személy zaklatására, bántalmazására vagy bántalmazására.
6. Támogatási szolgáltatásaink nem megfelelő igénybevétele, illetve visszaélésekről vagy helytelen magatartásról szóló hamis bejelentések benyújtása.
7. A Webhelyet az alkalmazandó törvényekkel vagy szabályzatokkal ellentétes módon használja.
8. A Honlap jogosulatlan bekeretezése vagy a Honlapra való hivatkozás.
9. Vírusok, trójai falovak vagy egyéb olyan anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltési vagy továbbítási kísérlete), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spammelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármely félnek a Honlap zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják a Honlap használatát, funkcióit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
10. A rendszer bármilyen automatizált használatában részt venni, például szkriptek segítségével kommenteket vagy üzeneteket küldeni, vagy bármilyen adatbányászatot, robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközöket használni.
11. A szerzői vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzések törlése bármely tartalomról.
12. Más felhasználó vagy személy megszemélyesítésének kísérlete, vagy más felhasználó felhasználónevének használata.
13. Feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat (“gif”), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló eszközöket (néha “kémprogramként” vagy “passzív gyűjtőmechanizmusként” vagy “pcms”-ként hivatkoznak rájuk).
14. A Webhely, illetve a Webhelyhez kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások zavarása, megzavarása vagy indokolatlan megterhelésének okozása.
15. Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely részének az Ön számára történő biztosításában részt vesz.
16. Megkísérli megkerülni a Webhely bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Webhelyhez vagy a Webhely bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
17. Az Oldal szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódot.
18. A vonatkozó jogszabályok által megengedett esetek kivételével a Webhelyet alkotó vagy annak részét képező bármely szoftver megfejtése, dekompilálása, szétszerelése vagy visszafejtése.
19. A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatából eredő esetek kivételével bármilyen automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, beleértve korlátozás nélkül bármilyen pókot, robotot, csaló segédprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Honlaphoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.
20. Vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök használata a Webhelyen történő vásárláshoz.
21. A Webhely bármilyen jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozása automatizált módon vagy hamis ürügyekkel.
22. A Webhelyet a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használni, vagy a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon jövedelemtermelő vállalkozás vagy kereskedelmi vállalkozás céljára felhasználni.

HASZNÁLÓK GYŰJTÉSEI
A Webhely nem kínálja fel a felhasználóknak a tartalom beküldését vagy közzétételét. Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy létrehozzon, beküldjön, közzétegyen, megjelenítsen, továbbítson, előadjon, közzétegyen, terjesszen vagy sugározzon nekünk vagy a Webhelyen tartalmat és anyagokat, beleértve, de nem kizárólag szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat, személyes információkat vagy egyéb anyagokat (együttesen “Hozzájárulások”). A Hozzájárulások a Webhely más felhasználói és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások a Webhely adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelhetők. Amikor Ön Hozzájárulásokat hoz létre vagy tesz elérhetővé, Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy:

1. A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy erkölcsi jogokat.
2. Ön a szerzője és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és jogosítványokkal a használathoz, és felhatalmaz minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásait a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által előirányzott bármely módon felhasználják.
3. Ön rendelkezik az Ön Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy az Ön Hozzájárulásainak a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által tervezett bármely módon történő beillesztése és felhasználása érdekében minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználhassa.
4. Az Ön Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
5. Az Ön Hozzájárulásai nem jelentenek kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, piramisjátékot, lánclevelet, spam-et, tömeges küldeményt vagy a kérés egyéb formáit.
6. Az Ön Hozzájárulásai nem obszcének, buja, buja, mocskos, erőszakos, zaklató, becsületsértő, rágalmazó, becsületsértő vagy más módon kifogásolhatóak (az általunk meghatározottak szerint).
7. Az Ön Hozzájárulásai nem nevetségesek, nem gúnyolnak, nem becsmérelnek, nem félemlítenek meg és nem gyaláznak meg senkit.
8. Az Ön Hozzászólásai nem szolgálnak más személyek zaklatására vagy fenyegetésére (e kifejezések jogi értelmében), és nem népszerűsítik az erőszakot egy adott személy vagy embercsoport ellen.
9. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy szabályokat.
10. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
11. Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó, vagy egyébként a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét szolgáló alkalmazandó törvényeket;
12. Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával vagy testi fogyatékossággal kapcsolatos sértő megjegyzéseket.
13. Az Ön Hozzájárulásai egyébként nem sértik a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti azokat.

A Webhely vagy a Piactér-ajánlatok fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Felhasználási feltételeket, és többek között a Webhely és a Piactér-ajánlatok használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

KONTRIBULÁCIÓS LICENC
Ön és a Webhely elfogadja, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és felhasználhatunk minden olyan információt és személyes adatot, amelyet Ön az Adatvédelmi irányelvekben foglalt feltételek és az Ön választása (beleértve a beállításokat is) szerint ad meg.

A Webhelyre vonatkozó javaslatok vagy egyéb visszajelzések megküldésével Ön elfogadja, hogy ezeket a visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk anélkül, hogy Önt kártérítésben részesítenénk.

Nem érvényesítünk semmilyen tulajdonjogot az Ön Hozzájárulásai felett. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok teljes mértékben az Ön tulajdonában maradnak. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, az Ön által a Webhely bármely területén tett kijelentésekért vagy állításokért. Ön egyedül felelős a Honlaphoz való Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

SUBMISSIONS
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Webhelyre vagy a Piactéri Ajánlatokra vonatkozó kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk (“Beküldések”) nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. Kizárólagos jogaink vannak, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ön részére történő elismerés vagy ellentételezés nélkül. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS TARTALMAI
A Webhely tartalmazhat (vagy a Webhelyen vagy a Piactéri ajánlatokon keresztül elküldhetjük Önnek) más weboldalakra (“Harmadik felek weboldalai”) mutató linkeket, valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, formaterveket, zenét, hangokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb, harmadik felek tulajdonában lévő vagy tőlük származó tartalmakat vagy elemeket (“Harmadik felek tartalma”). Az ilyen harmadik fél weboldalakat és harmadik fél tartalmakat mi nem vizsgáljuk, nem felügyeljük és nem ellenőrizzük pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vállalunk felelősséget a Webhelyen keresztül elérhető harmadik fél weboldalakért vagy a Webhelyen közzétett, azon keresztül elérhető vagy onnan telepített harmadik fél tartalmakért, beleértve a harmadik fél weboldalak vagy a harmadik fél tartalmak tartalmát, pontosságát, sértő voltát, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit, illetve a harmadik fél weboldalakon vagy a harmadik fél tartalmakban foglaltakat. A harmadik fél webhelyek vagy harmadik féltartalmak beillesztése, az azokra való hivatkozás, illetve a használatuk vagy telepítésük engedélyezése nem jelenti azok jóváhagyását vagy jóváhagyását részünkről. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Webhelyet, és hozzáfér a harmadik fél webhelyeihez, vagy bármely harmadik fél tartalmát használja vagy telepíti, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy a jelen Felhasználási feltételek már nem érvényesek. Olvassa el a vonatkozó feltételeket és irányelveket, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, bármely olyan weboldal esetében, amelyre a Honlapról navigál, vagy amely a Honlapról használt vagy telepített alkalmazásokkal kapcsolatos. A harmadik fél webhelyein keresztül történő vásárlások más webhelyeken keresztül és más cégektől történnek, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a Harmadik fél webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön mentesül az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlásából eredő károkért. Ezen túlmenően, Ön mentesíteni fog bennünket minden olyan veszteségtől vagy kártól, amelyet Ön elszenvedett, vagy amely a harmadik féltől származó tartalommal vagy a harmadik fél webhelyeivel való bármilyen kapcsolatfelvétellel kapcsolatban vagy abból ered.

OLDALKEZELÉS
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) figyelemmel kísérni a Webhelyet a jelen Felhasználási feltételek megsértése céljából; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulásait vagy azok bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül eltávolítani a Honlapról vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezelni a Honlapot oly módon, hogy az megvédje jogainkat és tulajdonunkat, valamint elősegítse a Honlap és a Piactéri Ajánlatok megfelelő működését.

PRIVATÍV POLITIKA
Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/. A Webhely vagy a Piactéri Ajánlatok használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhely és a Piactéri Ajánlatok az Egyesült Államokban találhatóak. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából lép be a Webhelyre vagy a Piactéri Ajánlatokra, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek az Egyesült Államokban alkalmazandó törvényektől, akkor a Webhely további használatával Ön átadja adatait az Egyesült Államokba, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Egyesült Államokba továbbítsák és ott feldolgozzák.

FELSZÓLÍTÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS
A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A WEBHELYHEZ ÉS A PIACTÉRI AJÁNLATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS AZOK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, ILLETVE BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE MIATT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A WEBHELYEN ÉS A PIACTÉRI AJÁNLATOKBAN, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT BÁRMELY TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS FELSZÜNTETÉSEK
Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Piactéri Ajánlatok egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Honlap vagy a Piactéri Ajánlatok bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely és a Piactéri Ajánlatok mindig elérhetőek lesznek. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Webhelyhez kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, az Ön értesítése nélkül megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet vagy a Piactéri Ajánlatokat. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet vagy a Piactéri Ajánlatokat a Webhely vagy a Piactéri Ajánlatok bármely leállása vagy szüneteltetése során. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Webhely vagy a Piactér-ajánlatok karbantartására és támogatására, illetve az azokkal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

Állami jog
Ezekre a feltételekre Észtország törvényei vonatkoznak, és azokat Észtország törvényei szerint kell értelmezni, és az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor Ön ezen felül rendelkezik a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései által biztosított védelemmel. A Conscious Innovation Lab OÜ és Ön is beleegyezik abba, hogy aláveti magát az észtországi Tallinn bíróságainak nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogai védelmében Észtországban vagy az Ön lakóhelye szerinti EU-tagállamban nyújthat be keresetet.

VITAVÁLTOZÁSRENDSZER
Nem hivatalos tárgyalások
Az Ön vagy mi (egyenként “Fél” és együttesen a “Felek”) által a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely vita, vita vagy követelés (minden egyes “Vitás” és együttesen a “Vitás”) megoldásának felgyorsítása és a költségek ellenőrzése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt először legalább harminc (30) napon keresztül megkísérelnek informális tárgyalásokat folytatni bármely Vitásról (kivéve az alább kifejezetten meghatározott Vitás eseteket). Az ilyen informális tárgyalások az egyik Fél által a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel kezdődnek.

Kötelező választottbíráskodás
A jelen szerződésben részes felek közötti kapcsolatokból eredő bármely vitát egy választottbíró dönti el, akit a Strasbourgban székhellyel rendelkező Európai Választottbírósági Központ részét képező Európai Választottbíróság Választottbírósági és Belső Szabályzata szerint választanak ki, amely a választottbírósági kérelem benyújtásának időpontjában hatályos, és amelynek elfogadása a jelen záradék elfogadását jelenti. A választottbírósági eljárás székhelye Berlin, Németország. Az eljárás nyelve az angol. Az alkalmazandó anyagi jog a német jog.

Korlátozások
A felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás a felek közötti jogvitára korlátozódik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben (a) semmilyen választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze más eljárással; (b) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát csoportos peres eljárás alapján vagy csoportos peres eljárások alkalmazásával rendezzenek; és (c) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát a nyilvánosság vagy bármely más személy nevében állítólagosan képviseleti jelleggel indítsanak.

A nem hivatalos tárgyalások és a választottbírósági eljárás alóli kivételek
A Felek megállapodnak abban, hogy a következő jogviták nem tartoznak az informális tárgyalásokra vonatkozó fenti rendelkezések hatálya alá: (a) bármelyik Fél szellemi tulajdonjogának érvényesítésére vagy védelmére irányuló, illetve annak érvényességével kapcsolatos jogviták; (b) a lopással, kalózkodással, a magánélet megsértésével vagy jogosulatlan felhasználással kapcsolatos vagy azokból eredő állításokkal kapcsolatos jogviták; és (c) a jogsértés megszüntetésére irányuló követelések. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem választja a választottbírósági eljárást a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt része alá tartozó bármely jogvita rendezésére, és az ilyen jogvitát a fent felsorolt bíróságok illetékes bírósága dönti el, és a Felek beleegyeznek, hogy alávetik magukat az adott bíróság személyes joghatóságának.

KORREKCIÓK
A Webhelyen előfordulhatnak olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a Piactéri Ajánlatokkal kapcsolatosak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Honlapon található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

FELELŐSSÉGREHAJTÁS
AZ OLDAL A JELENLEGI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. ÖN ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁIT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, ILLETVE AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁRA VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY MEGSZŰNÉSE, (5) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁK, VÍRUSOK, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓK, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN LÉVŐ HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK, VAGY BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY AZ OLDALON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL AZ OLDALON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL ELJÁRNIA.

A felelősség korlátozása
SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAMUTATÓ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ KIJELENTÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, HA VAN ILYEN. BIZONYOS AMERIKAI ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

Megkötés
Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél az alábbiak miatt vagy azokból eredően támaszt: (1) a Webhely használata; (2) a jelen Felhasználási feltételek megszegése; (3) a jelen Felhasználási feltételekben foglalt kijelentései és garanciái megszegése; (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül kapcsolatba lépett, elkövetett nyíltan káros cselekedet. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártérítést nyújtani nekünk, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségére együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

HASZNÁLÓI ADATOK
A Webhely teljesítményének kezelése céljából megőrzünk bizonyos adatokat, amelyeket Ön továbbít a Webhelyre, valamint a Webhely Ön általi használatára vonatkozó adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, az Ön által továbbított vagy a Webhely használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adatért kizárólag Ön felel. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden keresetindítási jogáról.

Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások
A Honlap látogatása, az e-mailek küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. ÖN EZENNEL HOZZÁJÁRUL AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY LEBONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóság bármely olyan törvénye, rendelete, szabályzata, szabályzata, rendelete vagy egyéb törvénye alapján áll fenn, amely eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, vagy amely nem elektronikus úton történő fizetéseket vagy hitelek nyújtását írja elő.

KALIFORNIAI HASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK
Ha a velünk kapcsolatos bármely panasza nem kerül kielégítően megoldásra, akkor fordulhat a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszsegítő Osztályához írásban a 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 címen, vagy telefonon a (800) 952-5210 vagy a (916) 445-1254 számon.

SEMLEGES
A jelen Felhasználási feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhelyre vonatkozóan közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy rendelkezésrész a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők ellenünk a mi megfogalmazásunk alapján. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Felhasználási feltételek elektronikus formáján és a felek által a jelen Felhasználási feltételek aláírásának hiányán alapul.

KONTAKTUS
A Honlappal kapcsolatos panaszok megoldása vagy a Honlap használatával kapcsolatos további információk megszerzése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Conscious Innovation Lab OÜ.
Sakala tn 7-2
Tallinn, Harju 10141
Észtország

Telefon: S: +4915154754514
info@mypalmleaf.com