Allmänna Villkor

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

SAMTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet (“du”) och Conscious Innovation Lab OÜ, som gör affärer som Mypalmleaf (“Mypalmleaf”, “vi”, “oss”, eller “vår”), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen http://www.mypalmleaf.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (kollektivt, platsen”). Vi är registrerade i Estland och har vårt registrerade kontor på Sakala tn 7-2, Tallinn, Harju 10141. Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet “Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.
Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar, får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget “Innehållet”) och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri (“märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss, och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen “i befintligt skick” endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER
Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARREGISTRERING
Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

PRODUKTER
Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

KÖP OCH BETALNING
Vi accepterar följande betalningssätt:
– Visum
– Mastercard
– PayPal
– Rand
– Banköverföring

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Omsättningsskatt kommer att läggas till priset för inköp som anses krävas av oss. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska göras i euro.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du ger oss tillstånd att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

RETUR/ÅTERBETALNINGSPOLICY
All försäljning är slutgiltig och ingen återbetalning kommer att utfärdas.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
2. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
3. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
4. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
5. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
6. Använd felaktigt våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
7. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
8. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
9. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av Webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
10. Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
11. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
12. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
13. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1×1 pixlar, webbuggar , cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade “spionprogram” eller “passiva insamlingsmekanismer” eller “pcms”).
14. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
15. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
16. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen.
17. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
18. Förutom när det är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
19. Utom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen , eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
20. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
21. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektroniska eller andra sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.
22. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget “Bidrag”). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

1. Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförandet, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten , eller tredje parts moraliska rättigheter.
2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen avser. och dessa användarvillkor.
3. Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.
4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
6. Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, illvilliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
7. Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
10. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts sekretess- eller publicitetsrättigheter.
11. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
12. Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
13. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

BIDRAGSLICENS
Du och webbplatsen samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback om webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för vilket syfte som helst utan kompensation till dig.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

ANMÄLAN
Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena (“Inlämningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL
Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena) länkar till andra webbplatser (“tredje parts webbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video , information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredje parts innehåll som publiceras på , tillgängligt via eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider av eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

SAJTUNDERHÅLL
Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

INTEGRITETSPOLICY
Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/ . Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i USA. Om du får tillgång till webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, kommer du genom din fortsatta användning av webbplatsen överför dina uppgifter till USA, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i USA.

TID OCH UPPSÄGNING
Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT IP-ANNONSER) AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLATTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande åtgärder.

MODIFIKATIONER OCH AVBROTT
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrott av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

GÄLLANDE LAG
Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med Estlands lagar, och användningen av FN:s avtalskonvention för internationella försäljningar av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU och du är en konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för att bosätta dig. Conscious Innovation Lab OÜ och du är båda överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Tallinn, Estland, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Estland, eller i det EU-land du är bosatt i.

TVISTLÖSNING
Informella förhandlingar
För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje “Tvist” och tillsammans “Tvisterna”) som antingen du eller oss (individuellt, en “Part” och kollektivt, “Parterna”), är parterna överens om att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från en part till den andra parten.

Bindande medling
Varje tvist som uppstår från förhållandet mellan parterna i detta kontrakt ska avgöras av en skiljeman som kommer att väljas i enlighet med skiljeförfarandet och interna regler för Europeiska skiljedomstolen som är en del av European Centre of Arbitration som har sitt säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljeförfarande lämnas in, och av vilka antagandet av denna klausul utgör godkännande. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Berlin, Tyskland. Språket för förfarandet ska vara engelska. Tillämpliga regler för materiell rätt ska vara tysk lag.

Restriktioner
Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, a) Inget skiljedomsförfarande ska förenas med något annat förfarande. (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det finns ingen rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande
Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser angående informella förhandlingar bindande skiljedom: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.

RÄTTELSER
Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

VARNING
WEBBPLATSENS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. (VI GER INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) ANSVAR FÖR NÅGRA (1) 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR OAVSETT OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT, OM NÅGRAS, AV DIG TILL OSS. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ‘ avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du måste hålla oss skadeslösa för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA
Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER
Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE
Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen särskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

KONTAKTA OSS
För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Conscious Innovation Lab OÜ
Sakala tn 7-2
Tallinn, Harju 10141
Estland

Telefon: +4915154754514
info@mypalmleaf.com