Betingelser og vilkår

Sist oppdatert 12. oktober 2021

SAMTYKKE TIL VILKÅRENE

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet («deg») og Conscious Innovation Lab OÜ, som driver forretninger som Mypalmleaf («Mypalmleaf», «vi», «oss», eller «vår»), angående din tilgang til og bruk av nettstedet http://www.mypalmleaf.com, så vel som enhver annen medieform, mediekanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert, koblet til eller på annen måte knyttet til disse (samlet, siden»). Vi er registrert i Estland og har vårt registrerte kontor i Sakala tn 7-2, Tallinn, Harju 10141. Du godtar at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse vilkårene for bruk. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse bruksvilkårene fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring. Sørg for at du sjekker gjeldende vilkår hver gang du bruker nettstedet vårt, slik at du forstår hvilke vilkår som gjelder. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.
Informasjonen som er gitt på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lov eller forskrift eller som vil pålegge oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

Nettstedet er ikke skreddersydd for å overholde bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så hvis interaksjonene dine vil være underlagt slike lover, kan du ikke bruke denne siden. Du kan ikke bruke nettstedet på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Siden er ment for brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke lov til å bruke eller registrere seg på nettstedet.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER
Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet kalt «innholdet») og varemerkene, tjenesten merker og logoer inneholdt deri («merkene») eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og forskjellige andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse i USA, internasjonale lover om opphavsrett, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet «SOM DE ER» kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, samles, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til et hvilket som helst kommersielt formål, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet som du har fått riktig tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERREPRESENTASJONER
Ved å bruke nettstedet, representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har rettslig kapasitet og du godtar å overholde disse vilkårene for bruk; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i; (5) du vil ikke få tilgang til nettstedet via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller annet; (6) du vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål; og (7) din bruk av nettstedet vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det).

BRUKER REGISTRERING
Du kan bli bedt om å registrere deg på nettstedet. Du godtar å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, kreve tilbake eller endre et brukernavn du velger hvis vi, etter eget skjønn, fastslår at et slikt brukernavn er upassende, obskønt eller på annen måte upassende.

PRODUKTER
Vi gjør vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene som er tilgjengelige på nettstedet. Vi garanterer imidlertid ikke at fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene vil være nøyaktige, fullstendige, pålitelige, aktuelle eller fri for andre feil, og det elektroniske displayet ditt gjenspeiler kanskje ikke nøyaktig de faktiske fargene og detaljene i Produkter. Alle produkter er avhengig av tilgjengelighet, og vi kan ikke garantere at varene vil være på lager. Vi forbeholder oss retten til å avslutte alle produkter når som helst, uansett årsak. Prisene for alle produkter kan endres.

KJØP OG BETALING
Vi godtar følgende betalingsmåter:
– Visum
– Mastercard
– PayPal
– Stripe
– Bankoverføring

Du godtar å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via nettstedet. Du godtar videre å umiddelbart oppdatere konto- og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og betalingskorts utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses nødvendig av oss. Vi kan endre prisene når som helst. Alle betalinger skal være i euro.

Du godtar å betale alle gebyrer til gjeldende priser for kjøpene dine og eventuelle fraktgebyrer, og du gir oss fullmakt til å belaste din valgte betalingsleverandør for slike beløp når du legger inn bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil eller feil i prissettingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

Vi forbeholder oss retten til å avslå enhver bestilling som legges inn via nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmetode og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

RETNINGSLINJER FOR RETUR/REFUSJON
Alle salg er endelige og ingen refusjon vil bli utstedt.

FORBUDTE AKTIVITETER
Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til andre formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Siden kan ikke brukes i forbindelse med noen kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du å ikke:

1. Systematisk hente data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
2. Lure, bedragere eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
3. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken eller kopieringen av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av nettstedet og/eller innholdet deri.
4. Nedsette, anløpe eller på annen måte skade oss og/eller nettstedet etter vår mening.
5. Bruk all informasjon innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
6. Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller uredelig oppførsel.
7. Bruk nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.
8. Engasjere seg i uautorisert innramming av eller lenke til nettstedet.
9. Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av Nettstedet eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av nettstedet.
10. Engasjere seg i all automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
11. Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra innholdet.
12. Forsøk å utgi seg for en annen bruker eller person eller bruk brukernavnet til en annen bruker.
13. Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater («gifs»), 1×1 piksler, nettfeil , informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som «spyware» eller «passive innsamlingsmekanismer» eller «pcms»).
14. Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.
15. Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby deler av nettstedet til deg.
16. Forsøk å omgå alle tiltak på nettstedet designet for å hindre eller begrense tilgang til nettstedet, eller deler av nettstedet.
17. Kopier eller tilpass nettstedets programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
18. Med unntak av det som er tillatt av gjeldende lov, dechiffrer, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.
19. Med unntak av det som kan være et resultat av standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et hvilket som helst automatisert system, inkludert uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til nettstedet , eller bruk eller lansering av uautorisert skript eller annen programvare.
20. Bruk en innkjøpsagent eller innkjøpsagent for å foreta kjøp på nettstedet.
21. Gjør enhver uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske forutsetninger.
22. Bruk nettstedet som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke nettstedet og/eller innholdet til inntektsgenererende forsøk eller kommersiell virksomhet.

BRUKERGENERERTE BIDRAG
Siden tilbyr ikke brukere å sende inn eller legge ut innhold. Vi kan gi deg muligheten til å lage, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt «Bidrag»). Bidrag kan være synlige av andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet i samsvar med nettstedets retningslinjer for personvern. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer og garanterer du dermed at:

1. Opprettelsen, distribusjonen, overføringen, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til opphavsretten, patentet, varemerket, forretningshemmeligheten , eller moralske rettigheter til en tredjepart.
2. Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, utgivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, nettstedet og andre brukere av nettstedet til å bruke dine bidrag på en hvilken som helst måte som er tenkt av nettstedet og disse vilkårene for bruk.
3. Du har skriftlig samtykke, utgivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuelle person i dine bidrag til å bruke navnet eller likheten til hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på en måte som er tenkt av nettstedet og disse vilkårene for bruk.
4. Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
5. Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.
6. Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, frekke, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte upassende (som bestemt av oss).
7. Dine bidrag gjør ikke narr av, håner, nedverdiger, skremmer eller misbruker noen.
8. Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i den juridiske betydningen av disse begrepene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.
9. Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.
10. Dine bidrag krenker ikke personvernet eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.
11. Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte helsen eller velværet til mindreårige;
12. Dine bidrag inkluderer ingen støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuelle preferanser eller fysisk handikap.
13. Bidragene dine bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse bruksvilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.

Enhver bruk av nettstedet eller markedsplasstilbudene i strid med det foregående bryter med disse vilkårene for bruk og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet og markedsplasstilbudene.

BIDRAGSLISENS
Du og nettstedet samtykker i at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personopplysninger du oppgir i henhold til vilkårene i personvernreglene og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller annen tilbakemelding angående nettstedet, godtar du at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

INNLEGG
Du erkjenner og godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet eller markedsplasstilbudene («innleveringer») gitt av deg til oss er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av disse bidragene til ethvert lovlig formål, kommersielle eller andre formål, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg herved alle moralske rettigheter til slike bidrag, og du garanterer herved at slike bidrag er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike bidrag. Du samtykker i at det ikke skal være noen klagerett mot oss for påståtte eller faktiske krenkelser eller misbruk av noen eiendomsrett i bidragene dine.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD
Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet eller markedsplasstilbudene) lenker til andre nettsteder («tredjepartsnettsteder»), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video , informasjon, applikasjoner, programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter («tredjepartsinnhold»). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartsnettsteder som er åpnet via nettstedet eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på , tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse vilkårene for bruk ikke lenger gjelder. Du bør se gjennom gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern- og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra nettstedet eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra nettstedet. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som er eksklusivt mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss ufarlige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss ufarlige for tap som du lider eller skade forårsaket av deg knyttet til eller som følge av tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjepartsnettsteder.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON
Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse vilkårene for bruk; (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre; og (5) på annen måte administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette funksjonen til nettstedet og markedsplasstilbudene.

PERSONVERN
Vi bryr oss om datasikkerhet og personvern. Se vår personvernerklæring: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/ . Ved å bruke nettstedet eller markedsplasstilbudene godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedet og markedsplasstilbudene er vert i USA. Hvis du får tilgang til nettstedet eller markedsplasstilbudene fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i USA, vil du gjennom din fortsatte bruk av nettstedet. overfører dataene dine til USA, og du gir uttrykkelig samtykke til å få dataene dine overført til og behandlet i USA.

VARIGHET OG OPPSIGELSE
Disse bruksvilkårene skal forbli i full kraft og virkning mens du bruker nettstedet. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUKSVILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET OG MARKEDSPLASSEN TILBUD (INKLUDERT EN ANNONS). AV ENHVER GRUNN ELLER UTEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESSENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE PÅ NETTSTEDET OG MARKEDSPLASS-TILBUDENE ELLER SLETTE KONTOEN DIN OG EVENTUELL INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM HELST, UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn, eller navnet til en tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av den tredje parten. parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, forfølge sivile, strafferettslige og rettsmidler.

ENDRINGER OG AVBRUDD
Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avbryte hele eller deler av markedsplasstilbudene uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendring, suspensjon eller avvikling av nettstedet eller markedsplasstilbudene.

Vi kan ikke garantere at nettstedet og markedsplasstilbudene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere nettstedet eller markedsplasstilbudene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller markedsplasstilbudene under nedetid eller avslutning av nettstedet eller markedsplasstilbudene. Ingenting i disse vilkårene for bruk skal tolkes som å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller markedsplasstilbudene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

GJELDENDE LOV
Disse betingelsene styres av og tolkes i henhold til lovene i Estland, og bruken av FNs kontraktskonvensjon for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Hvis ditt vanlige opphold er i EU, og du er forbruker, har du i tillegg beskyttelsen du får av obligatoriske lovbestemmelser i ditt land for å bo. Conscious Innovation Lab OÜ og deg selv er begge enige om å underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Tallinn, Estland, noe som betyr at du kan fremsette et krav om å forsvare dine rettigheter til forbrukerbeskyttelse i forhold til disse bruksvilkårene i Estland, eller i EU-landet du bor i.

TVISTLØSNING
Uformelle forhandlinger
For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse bruksvilkårene (hver «tvist» og samlet, «tvistene») anlagt av enten deg eller oss (individuelt, en «Part» og kollektivt, «Partene»), er partene enige om å først forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgift påbegynnes. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift
Enhver tvist som oppstår fra forholdet mellom partene i denne kontrakten skal avgjøres av én voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgifts- og interne regler for Den europeiske voldgiftsdomstolen som er en del av det europeiske voldgiftssenteret med sete i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunkt søknaden om voldgift inngis, og som vedtakelse av denne klausulen utgjør aksept. Sete for voldgift skal være Berlin, Tyskland. Saksspråket skal være engelsk. Gjeldende regler for materiell rett skal være tysk lov.

Begrensninger
Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) ingen voldgift skal forenes med noen annen sak; (b) det er ingen rettighet eller myndighet for noen tvist å bli voldgift på et gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksmål; og (c) det er ingen rett eller myndighet for at en tvist skal bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift
Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene angående uformelle forhandlinger bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

KORREKSJONER
Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til markedsplasstilbudene, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE
NETTSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGJENGELIG. DU GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSIDETJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE LOV TILLATERET, FRASKRIVER VI VI seg ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DETTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SELGERBARHET, PÅ SELGERBARHET. (VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET, OG VI TAKER IKKE INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) ANSVAR, TILHANDLINGER, TILSTAND 2) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHEL ART, SOM FØLGER FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ANDELL INFORMASJONSINFORMASJON LAGREDE I DETTE, (4) EVENTUELLE AVBRUDD ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANHESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG SOM ER RESULTAT AV BRUKEN AV INNHOLD SOM PLASTES, SENDES ELLER ANNEN GJØRES TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SÅ ANSVAR FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT ELLER TILBYD AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOEN HYPERKONKET NETTSTED ELLER NOEN NETTSTED PÅ EN ANDRE NETTSTED ELLER MOBIL. VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM NOEN MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DOM OG VÆRE FORSIKTIG NÅR DET er passende.

ANSVARSBEGRENSNINGER
UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, PÅ MED, PÅ TAP, ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT NOE SOM SOM ER INNEHOLDT HERI, VIL VÅRT ANSVAR OVER FOR DEG FOR ENHVER ÅRSAK OG UANSETT HANDLINGENS FORM TIL ANVENDELSE TIL HVERT TID BEGRENSET TIL BELØPET BETALT, OM NOEN, AV DEG TIL OSS. VISSE LOVVERK I USA OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KANSKJE NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

ERSTATNING
Du godtar å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ‘ gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse vilkårene for bruk; (3) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (4) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (5) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til, på din regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over alle saker som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du godtar å samarbeide, på din regning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA
Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for alle data som du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved å bruke nettstedet. Du godtar at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til å klage mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER
Å besøke nettstedet, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE OPPTAKELSER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKSJONER INITIERT ELLER UTFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

CALIFORNIA-BRUKER OG INNBYGGE
Hvis en klage hos oss ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Complaint Assistance Unit ved Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller på telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE
Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den grad det er tillatt ved lov. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du godtar at disse bruksvilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse bruksvilkårene.

KONTAKT OSS
For å løse en klage angående nettstedet eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

Conscious Innovation Lab OÜ
Sakala tn 7-2
Tallinn, Harju 10141
Estland

Telefon: +4915154754514
info@mypalmleaf.com