• Váš palmový list je pro vás přečten a zaznamenán v knihovně palmových listů na Bali.
  • Video záznam vašeho čtení