Vi kommer att transkribera, redigera och sammanfatta din Palm Leaf-läsning och sätta ihop den som en lättläst, välstrukturerad text för dig. Detta är möjligt endast efter en Palmblad-avläsning.