Shambala er en oase av medfølelse, kjærlighet, frihet og lys i en ørken av uvitenhet og materialisme

- Sahajananda

Det finnes mange legender om det hellige riket Shambhala Noen så det som et fysisk sted Et paradis/eutopia gjemt høyt oppe i Himalaya For andre er det et mystisk land inne i den (tilsynelatende) hule jorden, som man kommer til gjennom (tilsynelatende) hull i planetens nord- og sørpol

For andre igjen er Shambhala-landet et subtilt astralt rike Et rike befolket av vesener, hvorav noen en gang levde som mennesker på jorden, som eksisterer som utstrålinger av kjærlighet til menneskeheten Det sies at disse vesenene styrer menneskehetens åndelige utvikling og har gjort det så lenge det har eksistert mennesker

Mount Kailash in Tibet location of the realm of Shambhala

Det er porten mellom den fysiske og den åndelige verden, skjult for de med lukkede hjerter av en psykisk barriere

De mest omfattende skriftene om Shambhala finnes i den tibetansk-buddhistiske tantriske læren om Kalachakra Selv om legendene i seg selv er mye eldre enn Den buddhistiske tradisjonen i Tibet

I Kalachakra-læren står det at bare de som er “karmisk verdige”, kan komme inn i dette rene riket Da den 14. Dalai Lama selv ga innvielse i kalachakra-tantra i 1985, sa han: “Vi kan bare si at det er et rent land, et rent land i det menneskelige riket, og med mindre man har fortjenesten og den faktiske karmiske tilknytningen, kan man faktisk ikke komme dit.”

Det hellige riket Shambhala er i stor grad omgitt av mystikk Kunnskapen om Shambhala er tilslørt av legender og allegoriske/mytologiske fortellinger som er vanskelige å tro på Og likevel finnes det en slik verden

I en ny Satsang-serie av den åndelige mesteren og grunnleggeren av Hridaya Yoga, Sahajananda, presenterer han et vell av direkte erfaringsbasert og teoretisk kunnskap om dette riket, dets rolle i menneskehetens utvikling og den reelle muligheten enhver av oss har til å opprette en direkte, erfaringsbasert forbindelse til Shambhala

Denne artikkelen er en kombinasjon av sammendrag av ideer som Sahajananda har gitt uttrykk for i serien, samt litt tilleggsforskning

the sacred realm of Shambhala Yantra

Hva er Shambhala?
La oss begynne med å se på de ulike navnene og kulturene som Shambhalas hellige rike har opptrådt under og i.

Etemologi:

På sanskrit:
Sham = lykke ro
Bhala (bhal) = å gi

På tibetansk:
Bde’byung = kilden til lykke

Kilden til lykke er et navn som er gitt til Lord Shiva K’am-trul Rinpoche, en tibetansk lama som har spilt en stor rolle i spredningen av Shambhalas lære, omtaler selv Shambhala som landet som holdes av Shiva

Menneskehetens kollektive mytologi inneholder mange andre navn på dette riket Blant annet Agartha, Shangri-la, De levendes land, Det forbudte land, Landet med det hvite vannet… De strålende åndenes land, den levende ildens land, de levende guders land, vannets land

Mange kulturer har skrevet om et mystisk subtilt rike som åndelig støtter menneskeheten Hinduer snakker om Paradesha, aryavarsha – landet som vedaene kom fra. Kineserne anerkjenner et land kjent som Hsi Tien Disse skriftene er eldre enn buddhismen i Tibet I Europa snakket kelterne om Avalon. Kristne og jøder snakker om Edens hage Hebraiske legender forteller om “Luz”, en underjordisk by i nærheten av et hellig fjell, der udødeligheten bor

Vi kan tydelig se mange forskjellige navn og historiske forekomster. Det er tydelig at ideen om et spesielt, hemmelig, skjult rike ikke er ukjent for menneskeheten Et rike med en slik åndelig betydning dukker faktisk opp i mange gamle kulturer

Navnene i seg selv fremkaller nåden
Navnene i seg selv gir oss et bilde av hva et slikt rike betyr og har betydd historisk sett Sahajananda påpeker at navnene i seg selv ikke bare er historiske detaljer av vitenskapelig interesse Å tenke på navnet som riket er kjent under, er en måte å fremkalle forbindelsen til Shambhala på

Hvem er for eksempel ikke inspirert av det mytiske landet som kalles den levende ildens land? I det minste tegner det et levende bilde i sinnet. Og hvilken yogautøver ville ikke umiddelbart bli fascinert av et “land holdt av Shiva”?

Selv uttrykket “Shambhalas hellige rike” kan inspirere oss dypt

Shambala er selve uttrykket for fullkommenhet, en ultimat manifestasjon av fred og harmoni, tilholdsstedet for dem som har et rent sinn og en ren sjel Som utstråler medfølelse og lengter etter åndelig oppvåkning til fordel for alle levende vesener

- Sahajananda

Som muligheten for en ny jord
Sahajananda mener at Shambhala i sin mest raffinerte betydning er mer intimt enn et astralt rike Han sier at det er håpet om frihet som finnes i menneskets bevissthet Det er det ledende lyset som lever i hvert eneste vesen, som vissheten om at sannhet og frihet er muligheter Og som menneskets vilje til å vie livet sitt til å søke og leve sannhet og frihet

Fra dette perspektivet øker legendene om Shambhala den åndelige aspirasjonen De inspirerer oss til å heve sjelen vår over middelmådighet, egoisme og uvitenhet I stedet retter vi tankene og sjelene våre mot evigheten.

Men disse legendene er bare påminnelser Historiene berører og gir gjenklang i den dype kunnskapen vi har i oss De minner oss om at vi allerede kjenner nåden i dette subtile riket

Sahajananda oppfordrer folk til ikke å omtale Shambhala som et subtilt rike I stedet insisterer han på at det bør være kjent som den levende muligheten for at denne virkeligheten manifesterer seg i vår verden Han sier at Shambhala er en bro mellom himmel og jord, menneske og gud At denne broen skal forstås som det åndelige hjertet Som den indre erkjennelsen av denne virkeligheten

Shambhala er altså den indre erkjennelsen av og den fullstendige hengivelsen til sannheten Troen og tilliten som kan manifestere denne virkeligheten i denne verden

Som et fysisk sted
Mange ganger har det blitt hevdet at Shambhala er eller var et faktisk sted, vanligvis ansett for å ligge i Øst-Asia, nord for dagens Tibet Under 2. verdenskrig skal nazioffiserer ha blitt sendt til Himalaya for å lete etter dette mystiske, mektige landet

Ifølge Madame Blavatski fra filosofisk selskap var det en gang et hav som dekket det som i dag er Gobi-ørkenen Midt i dette havet lå det en øy som ble sidestilt med Atlantis Innbyggerne på denne øya lærte bort kunnskap og praksis til de gamle indianerne

En av hennes hinduistiske studenter hevder at dette eldgamle samfunnet formidlet den kunnskapen som senere ble til vedaene Den esoteriske forståelsen som ligger til grunn for det vi kjenner som yoga og tantra, ble også undervist av disse atlantikerne

Det finnes også teorier om at det et eller annet sted i Himalaya finnes en hemmelig inngang til innsiden av den fysiske jorda I dette perspektivet betraktes jorden som hul. Dypt inne i jorden sies det at det finnes et rike ved navn Agartha Innbyggerne er opplyste vesener som veileder menneskeheten.

Som et astralt rike
Ifølge legenden eksisterer Shambhala som et subtilt astralt rike Det styres av en velvillig konge Denne kongen vil dukke opp for å innlede en gullalder når verden har falt i krig og grådighet og alt er tapt Det sies at han vil bli ledsaget av en stor hær som skal beseire verdens korrupte herskere

Det er sannhet i denne oppfatningen Du kan få tilgang til dette subtile astrale riket via meditasjon ved hjelp av Shambhalas yantra

Som arketypen på en perfekt åndelig sangha,
En mer praktisk måte å forstå denne sfærens innflytelse på menneskeheten på er uttrykt av Sahajananda Han anser Shambhala som arketypen på et perfekt åndelig fellesskap Han sier at alle steder i verden der mennesker samles og dedikerer livet sitt til åndelig praksis, er en manifestasjon av Shambhalas visdom At innflytelsen fra dette subtile riket kommer til uttrykk som en ren intensjon fra åndelige samfunn om å oppløfte og støtte menneskeheten

Palmebladene og Shambhalas hellige rike
Hos My Palm Leaf jobber vi med de profetier om palmeblader. Vi anser at de i seg selv er uttrykk for nåden i Shambhala.

Disse bladene ble skrevet for flere hundre år siden av den samme Saptarishi som skrev Vedas. Som vi har sett, er Vedaene i seg selv er uttrykk for visdommen til Shambhala. De ble komponert for å veilede menneskeheten på vei inn i Kali Yuga.

Det primære formålet med palmebladavlesningene er ikke å formidle informasjonen de inneholder Palmebladprofetiene fungerer som et medium for å knytte mennesker til visdommen til Shambhala.

De minner oss for det første om at nåden er tilgjengelig for oss At veiledning og støtte alltid er tilgjengelig. Og de minner oss om å stole på hverandre Å stole på muligheten for kjærlighet, sannhet og frihet som levende realiteter på denne jorden

Praktiseringen av pujas som anbefales i bladene, legger til rette for en helt spesiell form for kontakt En som dannes mellom søkeren og guddommen

KONKLUSJON

Læren og legendene om Shambhala er mange ting. Vakker, inspirerende, mystisk. De er også noe uklare i mange henseender. Subtile astrale riker og eldgamle, avanserte, skjulte riker høyt oppe i fjellene eller begravd inne i (den hule?) jorden er kanskje litt utenfor boksen for noen

Men vi vet alle innerst inne at måten vi lever på her på jorden ikke er helt sammenhengende Innerst inne vet vi at det finnes noe slikt som klar og fullstendig frihet Vi vet at en verden og et samfunn basert på total tillit, kjærlighet og åpenhet er mulig

I sin essens er legendene til Shambhala påminn oss om dette. Hvis vi ser bort fra mystiske innvielser, ligger forbindelsen til dette riket i hovedsak i oss selv I den intime, indre kunnskapen.

Det finnes mange måter å få kontakt med og forsterke denne troen på Den åndelige veien er i bunn og grunn en reise fra, mot og i denne troen Og en av disse måtene er tilgjengelig akkurat her, gjennom palmebladprofetienes nåde.

Bli inspirert, abonner på nyhetsbrevet vårt

Finn ditt eget palmeblad

mpl_logo_footer

Om My Palm Leaf

Legendene forteller at en gruppe indiske vismenn for tusenvis av år siden oppfattet livene til mennesker gjennom alle tider og skrev dem ned på palmeblader. Disse manuskriptene oppbevares i tempelbiblioteker over hele Sør-India.

Vi hjelper deg med å finne manuskriptet ditt, få en online reading og motta veiledning fra vismennene. Denne veiledningen kan hjelpe deg med å overvinne hindringer i livet ditt og forstå livet ditt fra et høyere perspektiv.